top of page

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Společnosti Logisti s.r.o., IČO: 07315694, Brožíkova 8, 266 01, jako správce osobních údajů (dále též jako „My“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, zejména o našich zákaznících (uživatelích platformy www.D365.cz), k jakým účelům je používáme a komu je můžeme předávat. Rádi bychom deklarovali, že sbíráme naprosté minimum osobních údajů.

Tyto zásady jsou zpracovány v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“).

 1. Základní pojmy

 

Termíny “správce“, “zpracovatel“, “osobní údaje“, “zpracování” použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR:

 • Správce - ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.

 • Zpracovatel -  ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

 • Osobními údaje - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů).

 • Zpracování osobních údajů - ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

www.D365.cz je webová stránka provozovaná společností digiCHAIN s.r.o. umožňující uživatelům / pasažérům vyhledat informace o nákladní kamionové dopravě.

   2. Účely zpracování Vašich osobních údajů

To, jaké osobní údaje zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem naši platformu používáte a jak jste nám osobní údaje sdělili. Pokud vydržíte číst až k bodu 4., dozvíte se v něm co můžete dělat když už o Vás nějaká data máme.

a) Navštívili jste webovou stránku www.D365.cz

 

Když navštívíte naše webové stránky www.D365.cz, automaticky o Vás zpracováváme některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

 

 

 

 

b) Jste zaregistrován pro čtení zamčených článků

Vaše registrace jako nový uživatel stránky www.D365.cz

Abyste mohli používat některé rozšířené služby www.D365.cz, máte možnost zaregistrovat si svoji emailovou adresu na webu www.D365.cz. V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje následovně:

 

 

 

 

 

 

Když Vás oslovíme s nabídkami našich produktů a služeb 

 

Jelikož jsme na trhu krátce, tvrdě pracujeme na doplňování dalších funkcí a služeb. O těchto Vás chceme informovat a věříme, že je rádi využijete. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje následovně:

 

 

 

 

 

 

 

c) Vyplníte svůj profesní profil ve webovém formuláři

 

Váš profesní profil ve webovém formuláři www.D365.cz

 

V případě, že máte zájem, abyste získávali nabídky práce od potenciálních zaměstnavatelů v ČR nebo v zahraničí, do svého profesního profilu zadáte některé osobní údaje. V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje následovně:

 

 

   3. Jakým třetím stranám poskytujeme Vaše osobní údaje

Těmto skupinám příjemců můžeme v některých případech Vaše osobní údaje předat:

 

 

   4. Co můžete udělat s daty, které již o Vás máme

Na ochraně Vašich dat nám záleží a máme zájem o jejich využívání v nezbytně nutné míře pro správné fungování naší platformy a rozšiřování jejich funkcí. Máte různé možnosti co dělat s daty, které již o Vás máme uloženy. Po ověření, že nás skutečně žádáte Vy (umožníte nám ověřit Vaši identitu) se Vám budeme snažit vyjít vstříc.

Můžete:

 • Odvolat své dřívější souhlasy

 • Požádat o opravu dat

 • Požádat o výmaz dat

 • Požádat o přenost dat v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, pokud to bude technicky proveditelné.

 • Požádat o dočasné omezení dalšího zpracování 

 • Namítnout proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

 • Požádat nás, abychom Vaše osobní údaje nezpracovávali za účelem přímého marketingu

 

Svá práva můžete uplatnit na e-mailové adrese d365@d365.cz.

Snímek obrazovky 2021-06-04 v 20.02.05.
Snímek obrazovky 2021-06-04 v 20.03.16.
Snímek obrazovky 2021-06-04 v 20.04.35.
Screenshot 2023-05-05 at 10.09.12.png
Screenshot 2023-05-05 at 10.09.36.png
bottom of page