top of page
Vyhledat

Česká Republika dočasně zmírňuje podmínky N561 a prodlužuje dobu jízdy ve směru do Německa

Částečné uvolnění z režimu práce pro řidiče zapojené do mezinárodní silniční nákladní dopravy bylo uděleno s platností do 15. 3. 2021 - 23:59 hod.

V důsledku tohoto uvolnění konkretizovalo MDČR podmínky, které mají být splněny. Vztahují se pouze na řidiče MKD jedoucí ve směru z ČR do SRN, s podmínkou, že nesmí být ohrožena bezpečnost jich samotných ani ostatních účastníků v silničním provozu.

Uvolnění se týká článku 14 odstavce 2 nařízení 561/2006 a to z konkrétních bodů:

  • čl. 6 (1): nahrazení maximálního denního limitu jízdy z 9 hodin na 11 hodin

  • čl. 6 (2): nahrazení maximálního týdenního limitu jízdy z 56 hodin na 60 hodin

  • čl. 8 (1): snížení požadavků na denní odpočinek z 11 na 9 hodin

  • čl. 8 (6): odložení týdenní doby odpočinku po období sedmi (místo šesti) 24hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku

Po využití výjimky musí řidič provést ruční zápis na zadní stranu výtisku / záznamového listu s uvedením místa a důvodu odchylky. Tyto záznamy musí být předloženy při kontrole spolu s průvodními doklady pro danou přepravu, aby bylo možné ověřit oprávněnost použití odchylky.
1 125 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Comments


bottom of page