top of page
Vyhledat

Španělsko: návrat do stavu před Covid-19?

Jak jsme avizovali v předešlém článku (zde), nouzový stav ve Španělsku končí dnem 21. června 2020. Španělské orgány rozhodly obnovit normální stav (před Covid-19) a navrátit se do původních pravidel.

Od 22. června 2020 již nebudou platná žádné výjimky ze zákazů jízd vozidel nad 7,5 tuny, a to i vozidel vykonávajících přepravu nebezpečných věcí a vozidel provádějící mimořádnou přepravu nákladu.

Kterých vozidel se ukončení výjimek týká? Kategorie vozidel pro která budou zákazy jízd platné, jsou nákladní vozidla nebo soupravy s celkovou hmotností nad 7,5 tun.

Proto: nesmí se jezdit o sobotách, nedělích a o státních svátcích

Která vozidla nad 7,5 tun, jsou osvobozena?

  • vozidla odtahové služby a údržby silnic v zimě

  • vozidla se zbožím podléhajícím zkáze, pokud je jím zaplněna alespoň poloviční nosnost

  • vozidla přepravující živá zvířata

  • poštovní vozidla pro služby rozvozu poštovních zásilek a to pouze od pondělí do pátku 

Proto: tato vozidla smí jezdit


Ačkoliv se zdá být vše jasné, může nastat změna, kteou obtížně budeme monitorovat. Lokální vlády a samospráva si ve Španělsku určuje pravidla hodně samostatně a bez celostátní koordinace.


Držte se. Situace se vrací k normálu. Bon viatge! Šťastnou cestu!

32 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page