top of page
Vyhledat

Ženy za volantem v kamionové dopravě

Doprava je tradičně mužským odvětvím, a to jak z hlediska zaměstnanosti, tak pro hodnoty, které ztělesňuje.  Téma žena a doprava je mnohostranným tématem, hlavní rozdíly se ukazují v základních potřebách žen a mužů. Tyto rozdíly se též zakládají na rozdělení náročnosti práce a zvládnutí obsluhy těžké techniky.

S rostoucím zájmem však opadávají předsudky. V současné době je spravedlivé, že neexistují žádné systematické postupy ani rozdíly k zaměstnání žen v dopravě. V důsledku toho se nevytvářejí a ani neexistují žádné postupy, zvláštní sankce, ani se nezohledňují dopravní potřeby a prostředky více než je potřebné. V mezinárodním měřítku se žena začala nejdříve objevovat jako uznávaný partner v dopravní sféře osobní přepravy. Ženy velmi rychle reagovaly na poptávku na trhu a bez zaváhání usedly za „kulaté náčiní“, které si v blízkosti mužů osvojily. Řidičky tramvají například, nahrazovaly muže od let šedesátých uplynulého století. Nyní přibývá žen v městské a linkové autobusové dopravě. Slabé pohlaví si podmaňuje i mezinárodní kamiónovou dopravu. Daleké trasy bez opory a navzdory možným těžkostem v například stahování natahování plachty, výměny kola, odpojování a připojování návěsu, psychická vyčerpanost a v lehčím případě orientace k dohledání místa vykládky a nakládky spojené s manipulací s nákladním vozidlem i paletovým zbožím, jsou ženy zde a pojí si své radosti v lásce k řízení. Jen tak pro zajímavost - jak je to s ukázněností na silnicích u řidiček vs řidičů? Poměr bodovaných mužů a žen se od sebe výrazně liší. Aktuálně je v bodovém systému evidováno:

  • 81 % mužů a 19 % žen.

  • vybodovaných mužů bylo evidováno 36 743, 

  • vybodovaných žen 3 163, tzn. necelých 8 %


Nemáme konkrétní údaje pro srovnání ukázněnosti řidiček kamionů v porovnání s řidiči kamionů, ale budeme vycházet z toho, že to bude srovnatelné s celkovou situací v dopravě.

„Žena a doprava“ již dávno není novou profesní oblastí...

23 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page