top of page
Vyhledat

7 nejčastějších dotazů k digitálním tachografům

1. Co se ukládá na digitální tachograf bez přídavných zařízení?


 • Údaje výrobce tachografu a senzoru

 • identifikační číslo vozidla a registrační číslo vozidla

 • Bezpečnostní prvky

 • Události

 • Porucha karty řidiče / digitálního tachografu

 • Identita řidiče při vložení karty řidiče

 • činnosti související s vozidly (pracovní doba, doba řízení a doba odpočinku)

 • Rychlost

 • Tachometr (vzdálenost)

 • Údaje o aktivaci a workshopu

 • Kontrolní činnosti2. Lze k digitálnímu tachografu v odborném servisu připojit pomocná zařízení ke stahování dat?


 • Digitální tachograf lze připojit k jiným deskovým systémům (správa vozového parku). Podrobné informace získáte od příslušného výrobce.


3. Jak dlouho uchovává data digitální tachograf?


 • Digitální tachograf ukládá data pro průměrnou operaci po dobu nejméně 365 dní. Ukládá přesnou rychlost za posledních 24 hodin skutečné cestovní doby.


4. Jak analyzuji aktivitu řidiče v digitálním tachografu?


 • Lze provést pomocí počítačově podporovaných analytických systémů (vyhodnocovací software). Data lze stáhnout pomocí příslušného hardwaru a softwaru, který je vyhodnocují krok po kroku událostí.


5. Kdy musí být tachograf nainstalován a používán?


 • Podle nařízení ( EU) č. 165/2014 musí být vozidla používaná pro silniční přepravu osob nebo zboží registrována v členském státě a na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006, musí být vybavena tachografem . Výjimky z této povinnosti jsou v čl. 3 odst. 2 nařízení ( EU ) č. 165/2014 ve spojení s články 3 a 13 nařízení ( ES ) č. 561/2006 a také v nařízení o řízení osob (§ 18 FPersV)) regulované.

 • Tyto tachografy zaznamenávají vzdálenost ujetou vozidlem, rychlost vozidla, dobu řízení, ostatní pracovní a pohotovostní časy, pracovní přestávky a doby denního odpočinku. Kromě toho se u analogových tachografů zaznamenává otvor pouzdra obsahující záznamový list.

 • Vozidla registrovaná poprvé od 1. května 2006 musí být vybavena digitálním tachografem a již nesmí být opatřena analogovým tachografem (článek 27 č. 1 nařízení ( ES ) č. 561/2006).


6. Měli by být řidiči vyškoleni v oblasti funkčnosti digitálního tachografu?


 • Dle Nařízení ( EU ) č. 165/2014 je provozovatel dopravy odpovědný za to, aby jeho řidiči byli řádně vyškoleni a poučeni o správném fungování tachografu, bez ohledu na to, zda je digitální nebo analogový; pravidelně provádí kontroly, aby se ujistil, že jeho řidiči správně používají tachograf, a neposkytuje řidičům žádné přímé ani nepřímé pobídky, které by mohly podněcovat k nesprávnému používání tachografu. Tuto povinnost může v zásadě splnit sám podnikatel. Postoupení třetí strany není povinné.


7. Jaká data musím do digitálního tachografu zadat ručně?


 • Symbol země zadáváte na začátku a na konci pracovního dne, jakož i do všech ostatních pracovních hodin, pohotovostních časů a dob odpočinku, které zařízení nezaznamená.


Nejčastější otázky, na které jsme odpovídali, jsou pro ostříleného řidiče hravou záležitostí a je snadné, aby si na ně dokázal odpovědět. Přesto je mezi námi spousta nových řidičů, kteří se se svým posláním teprve seznamují a je více než potřebné je nasměrovat na správné odpovědi.

1 016 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page