top of page
Vyhledat

ADR přepravy: vozíte nebo zvažujete?

Co možná nevíte o ADR nebo-li Evropské dohodě o přepravě nebezpečných věcí a báli jste se zeptat.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí je dalším komplexním souborem základních pravidel (ADR = Accord Dangereuses Route). Obsahuje předpisy týkající se zejména klasifikace, balení, označování a dokumentace nebezpečného zboží, manipulace během přepravy a použitých vozidel.

Existují tyto třídy nebezpečného zboží :

 • Třída 1: Výbušné látky (např. Výbušniny)

 • Třída 2: plyny, plynné látky (např. Helium)

 • Třída 3: Hořlavé kapaliny (např. Lepidla)

 • Třída 4: Hořlavé pevné látky (např. Síra)

 • Třída 5: Zánětlivé látky (např. Peroxid vodíku)

 • Třída 6: Toxické látky (např. Rtuť)

 • Třída 7: Radioaktivní látky (např. Radium)

 • Třída 8: Žíravé látky (např. Kyselina chlorovodíková)

 • Třída 9: různé další nebezpečné látky (např. Azbest)

Ke každé položce v různých třídách je přiřazeno UN číslo – příkladem: - UN 1202 NAFTA MOTOROVÁ - UN 1203 BENZÍN

Jaké má důsledky přeprava nebezpečného zboží?

Při přepravě nebezpečných věcí má řidič kamionu výraznou odpovědnost. Při nakládání sortimentu musí zajistit, aby se žádné předměty nepřevážely v netěsných nebo poškozených obalech. Musí zkontrolovat, zda bylo zajištění nákladu řádně provedeno. Může se od něj očekávat i pravidelná kontrola zatížení v určitých intervalech.


Školení

Po absolvování základního třídenního kurzu musí žadatel o řidičský průkaz nebezpečného zboží složit zkoušku. Znovu proškolení musí obnovovat každých pět let, které mají být aktualizovány tak, aby znalosti řidiče kamionu byly vždy aktuální. Za tímto účelem musí absolvovat nové školení, které trvá 1,5 dne a je opět zakončené testem.

Při silniční kontrole musí být předloženo osvědčení o účasti na pravidelném školení (osvědčení ADR). Pokud osvědčení nemá, bude mu udělena pokuta až 500 EUR!

Značení

Podle nařízení o nebezpečném zboží, musí být nákladní automobil viditelně označen zvláštními výstražnými značkami, značkami nebezpečného zboží a nebo nálepkami nebezpečného zboží. Při přepravě nebezpečného zboží je řidič povinen s sebou nosit štítky s nebezpečnými věcmi a informační listy, případně, jak se zachovat k převáženému nákladu při nehodách.

Jaké musí mít řidič přepravní doklady? Přepravními doklady, které zahrnují všechny přepravované nebezpečné věci, a pokud je to vhodné, osvědčení o naložení kontejneru/vozidla.

 • UN číslo s předřazenými písmeny „UN“

 • oficiální pojmenování látky, případně doplněné technickým názvem pro látky a předměty třídy 1: klasifikační kód. Pro látky a předměty ostatních tříd: čísla vzorů bezpečnostních značek a musí být tato čísla vzorů bezpečnostních značek uvedena v závorkách za klasifikačním kódem.

 • označená obalová skupina pro látky, které mohou předcházet písmena „OS“ (např. „OS II“) nebo počáteční písmena odpovídající slovům „Obalová skupina“

 • počet a popis kusů, pokud je to aplikovatelné. UN kódy obalů smějí být použity pouze k doplnění popisu druhu kusu např. jedna bedna (4G)

 • celkové množství každé položky nebezpečných věcí označené různým UN číslem, oficiálním pojmenováním pro přepravu nebo případně obalovou skupinou: jako objem nebo celková (brutto) hmotnost, případně jako čistá (netto) hmotnost

 • jméno a adresa odesilatele

 • jméno a adresa příjemce/příjemců

 • prohlášení vyžadované podmínkami případné zvláštní dohody

 • kód omezení pro tunely

 • Pro radioaktivní látky třídy 7 s vedlejším nebezpečím, je vedeno se zvláštní ustanovením

Údaje uvedené v přepravním dokladu musí být čitelné. Příklady takových dovolených zápisů nebezpečných věcí jsou: - „UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), I, (C/D)“, - „UN 1098, ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), OS I, (C/D)“.

Pokud máte touhu jezdit přepravu ADR, raději dvakrát zvažte. Na obou stranách dopravce i řidič musí mít jisté zkušenosti a smysl pro pořádek. Přeprava nebezpečných odpadů je nebezpečná i jiného důvodu. Porušením pravidel hrozí velké pokuty. Řidiče čekají pokuty v řádu stovek eur, na dopravce i tisíce. Proč? Přepravovaný materiál může být nebezpečný pro životní prostředí a může přímo ohrožovat životy.

Na školení o nebezpečných látkách a jejich přepravě by měl jít každý. Nepůjdete? Škoda, ale máte trochu i nás - dispečink365.


Šťastnou cestu!

126 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

コメント


bottom of page