top of page
Vyhledat

Aktualizace povolení pro uvolnění z Nařízení (EU) 561/2006 Sb. ve vybraných evropských zemích

Španělsko


Dne 14.4.2020 španělská vláda informovala o uvolnění pravidel řízení a doby odpočinku. Tyto uvolnění platí od 14.4.2020 do 31.5.2020 a jsou následující:

 • zvýšení maximálního denního limitu jízdy z 9 hodin na 11 hodin

 • snížení požadavků na denní odpočinek z 11 na 9 hodin

 • možnost odebírat dva po sobě jdoucí snížené týdenní zbytky po dobu nejméně 24 hodin, pokud:

  • Řidič bere v těchto 4 po sobě jdoucích týdnech nejméně 4 týdenní doby odpočinku, z nichž alespoň dvě musí být obvyklou týdenní dobou odpočinku nejméně 45 hodin

  • za snížené týdenní odpočty není vyžadována žádná kompenzace


 • Možnost, aby řidič čerpal pravidelný týdenní odpočinek ve vozidle, pokud má vhodné spací zařízení pro každého řidiče a vozidlo stojí.

 • Řidiči by měli mít na paměti, že jsou obnoveny maximální jízdní limity 56 hodin a 90 hodin.Rakousko


Dne 10.4.2020 rakouská vláda udělila další uvolnění pravidel pro řízení a odpočinek. Na vnitrostátní a mezinárodní dopravu od 14.4. do 15.5. se vztahují následující uvolnění:

 • prodloužení denní doby řízení z 9 na 11h

 • zkrácení denní doby odpočinku z 11 na 9h

 • možnost čerpání dvou zkrácených týdenních odpočinků (24h) během 4 týdnů za předpokladu, že:

 1. řidič během 4 po sobě jdoucích týdnů čerpá 4 týdenní odpočinky a min. dva jsou řádné (45h).

 2. není vyžadována kompenzace za zkrácené odpočinky;

 • možnost čerpání týdenního odpočinku v kabině vozidla, pokud je k tomu vhodně uzpůsobena a vozidlo stojí


Německo


 • Stát Bavorsko prodloužil úlevu od zákazu řízení o nedělích a svátcích pro všechna nákladní vozidla do 19. dubna 2020.

 • Stát Hesensko rozšířil úlevu od zákazu řízení v neděli a ve svátky na všechna nákladní vozidla. Osvobození platí v Hesensku do 30. června 2020.

 • Stávajících uvolnění z Nařízení 561/2006 Sb platných do 17.4.2020:

  • prodloužení max. denní doby řízení na 10h max. 5x týdně

  • řidič může vykonat dva po sobě zkrácené týdenní odpočinky, za předpokladu že v následujících čtyřech po sobě jdoucích kalendářních týdnech vykoná čtyři týdenní odpočinky, z nichž dva budou běžné.

Itálie

 • Dne 11. dubna byla v Úředním věstníku zveřejněna vyhláška o prodloužení opatření do 3. května.

  • Lidé (včetně cestovních pracovníků zahraničních společností) vstupující do Itálie s vlastním vozidlem nebo s osobním dopravním vozidlem pro prokázanou práci, musí splňovat následující podmínky:

   • Tranzit na italském území nesmí přesáhnout 72 hodin. Tato doba by mohla být prodloužena o dalších 48 hodin v případě zvláštních a oprávněných potřeb.

   • Při vstupu do Itálie musí řidiči oznámit vstup do preventivního oddělení („Dipartimento di Prenvenzione“) místního zdravotního úřadu (ASL) a předložit řádně vyplněné vlastní prohlášení, které si můžete stáhnout.

   • Řidiči, kteří projíždějí Itálií, musí splňovat požadavky na oznámení. Povolený pobyt v zemi nesmí překročit 24 hodin, který lze v případě zvláštních a oprávněných potřeb prodloužit o dalších 12 hodin.


Polsko

 • Do 3. května rozšiřují uzavírání hranic ke vstupu pro cizince. Všichni polští občané a cizinci, kteří jsou k tomu oprávněni a jsou nyní v zahraničí - mohou se vrátit do Polska. Budou také podléhat povinné 14 denní domácí karanténě. 

 • Polsko pozastavilo mezinárodní osobní, letecké a železniční spojení.

 • Nákladní doprava a jím přepravované zboží, opustí a vstoupí do Polska bez omezení.

 • Řidiči v řízení vozidel pro mezinárodní silniční dopravu (včetně mezinárodní kombinované dopravy) jsou osvobozeni od povinné karantény po překročení státní hranice.

 • Stávající uvolnění z Nařízení 561/2006 Sb platných do 19.4.2020:

 1. nahrazení max. denní doby řízení 9h jednou 11h

 2. nahrazení max. týdenní doby řízení 60h místo 56h

 3. nahrazení max. 14 denní doby řízení 90h jednou 96h

 4. nahrazení minim. denních přestávek uložením 45min přestávky po 5,5h

Francie


Dne 10. dubna Evropské komise oznámila, že francouzské orgány povolují ne-francouzským řidičům z povolání používat formulář uvedený v příloze o green line - pro vstup do Francie.

 • https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/Annex%203%20EU.pdf

 • Stávající uvolnění z Nařízení 561/2006 Sb platných do 19.4.2020:

 1. prodloužení max. denní doby řízení jednou 10 nebo 11h až 2x týdně

 2. nahrazení max. týdenní doby řízení 60h místo 56h

 3. nahrazení max. 14 denní doby řízení 90h jednou 102h.


Odkazy:


107 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page