top of page
Vyhledat

Aktualizace výjimek z N561

Je potřeba zdůraznit, že země nepřikazují řidičům, aby více pracovali nebo méně odpočívali. Ale v situacích, kdy je to z nějakého důvodu nezbytné, tak tyto úlevy předejdou pokutám, které by jindy nastaly.


Česká Republika - do 31.5.2020

Výjimky se týkají vnitrostátní i mezinárodní dopravy


 • odložení týdenní doby odpočinku po období sedmi namísto šesti 24 hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku

 • možnost zkrácení denního odpočinku z 11 na 9 h

 • nahrazení maximální denní limit jízdy prodloužen z 9 hodin na 11 h

 • nahrazení maximální týdenní doby jízdy z 56 hodin na 60 hodin

 • nahrazení maximální čtrnáctidenní limitu jízdy z 90 na 100 h

 • týdenní odpočinek může být čerpán v kabině vozidla, pokud je k tomu vhodně vybavena a vozidlo stojí

Německo - do 31.5.2020

Uvolnění nařízení, se vztahuje k převozu zboží v souvislost s covid, které také souvisí s doplnění potravin, krmiv, skladů medikamentů a zdravotních potřeb, pohonných hmot. a) prodloužení max. denní doby řízení na 10 h, a to maximálně 5x v týdnu

b) řidič může vykonat dva po sobě zkrácené týdenní odpočinky pokud:

 • v následujících čtyřech po sobě jdoucích kalendářních týdnech vykoná čtyři týdenní odpočinky, z nichž dva budou běžné

 • kompenzace za zkrácené týdenní odpočinky bude čerpána před následující dobou odpočinku


Polsko - do 31.5.2020

Uvolnění se týká vnitrostátních a mezinárodních přeprav v souvislosti s opatřením a zásobením pro boj proti Covid při návratu do země:


 • prodloužení maximální denní doby řízení z 9 na 11 h

 • nahrazení maximální týdenní doby řízení na 60 z 56 h

 • nahrazení maximální 14 denní doby řízení 90 h jednou 96 h

 • nahrazení minimálních denních přestávek uložením 45 min přestávky po maximálních 5,5 h

 • týdenní odpočinek může být čerpán v kabině vozidla, pokud je k tomu vhodně vybavena a vozidlo stojí


Rakousko - do 31.5.2020

Uvolnění se týká veškerého zboží vnitrostátních a mezinárodních přeprav


 • nahrazení maximální denní doby řízení 9 jednou 11 h

 • nahrazení maximální týdenní doby řízení 60 místo 56 h

 • nahrazení maximální 14 denní doby řízení 90 jednou 100 h


Slovensko - do 31.5.2020

Uvolnění se týká vnitrostátních a mezinárodních přeprav v souvislosti Covid


 • prodloužení maximální denní doby řízení z 9 na 11 h

 • maximální týdenní čas jízdy z 56 na 60 h

 • nahrazení min. denních přestávek uložením 45 min přestávky po 5,5 h

 • minimální denní odpočinek se zkracuje z 11 na 9 h

 • po dvou po sobě jdoucích týdnech se zvyšuje čas jízdy z 90 na 96 h


Španělsko - do 31.5.2020

Uvolnění se týká vnitrostátních a mezinárodních přeprav v souvislosti Covid.

a) prodloužení maximální denní doby řízení z 9 na 11 h b) zkrácení denní doby odpočinku z 11 na 9 h

c) možnost čerpání dvou zkrácených týdenních odpočinků 24 h, během 4 týdnů pokud:


 • řidič během 4 po sobě jdoucích týdnech čerpá 4 týdenní odpočinky a minimálně dva jsou řádné 45 h

 • není vyžadována kompenzace za zkrácené odpočinky

d) týdenní odpočinek může být čerpán v kabině vozidla, pokud je k tomu vhodně vybavena a vozidlo stojí.


Francie


Žádné výjimky z N561 v současnosti nemá. Platí standardní podmínky N561.


Itálie

Žádné výjimky z N561 v současnosti nemá. Platí standardní podmínky N561.

114 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

コメント


bottom of page