top of page
Vyhledat

Bodový systém - jak správně postupovat a jak získat body „navíc“

Vlastníte li řidičský průkaz, jeho nedílnou součástí je bodový stav v kartě řidiče. Bodový systém se tím zařadil do žebříčku kategorie vysoké míry sledovanosti a to hlavně v případě nejen samotných řidičů, ale i jejich zaměstnavatelů.  Pokud se rozhodnete pro to, stát se řidičem jakékoliv řidičské skupiny, bodový stav je neměnný ať najezdíte 5 km za měsíc anebo 3 tisíce. Získáním řidičského oprávnění bez rozdílů všichni řidiči mají ve své kartě řidiče stav „0“ a od jeho odebrání je dělí  hranice 12 bodů.

Hranice 10 ti bodů, se stává pro profesionálního řidiče velmi hraniční. S těží získá nové zaměstnání u dopravce, který bodový stav sleduje a lehce může přijít o řidičský průkaz. Není však zcela jednoznačné, aby řidič o řidičský průkaz přišel, pokud se k této chvíli zachová předvídavě.


Má totiž možnost, obrátit se na zaměřené školicí středisko, které pomůže odečíst v jednodenním školení body tak, aby je získal zpět. Školení v akreditivem středisku má dvě podmínky:


  • nesmí mít v součtu více než 10 bodů

  • nesmí mít přestupek, který byl ohodnocen 6 ti a více body najednou

Obě podmínky musí řidič splňovat v době podání žádosti o přijetí ke školení. Při absolvování takového školení, se vrátí řidiči pouze 3 body zpět. Školení si nese s sebou jistá pravidla:

  • lze jej absolvovat pouze 1 x za kalendářní rok

  • při nástupu na školení se prokázat platným ŘP i OP

  • výpis z bodového hodnocení nesmí být starší 3 dnů, než odeslání žádosti do školicího střediska

Po absolvování kurzu, se musíte dostavit na příslušný obecní úřad, kde zažádáte o navrácení 3 bodů, kde:

  • podáte vyplněnou žádost

  • potvrzení o řádném ukončení školení ze školicího střediska

Pozor: při odevzdání potvrzení ze školicího střediska na úřad, nesmí být samotné potvrzení starší, než 1 měsíc. 

Plného počtu bodů nemusíte dosáhnout jen v případě závažných provinění a proto s jejich náhradou zákon pamatuje i na tzv.: drobné přestupky

  • nepřipoutání se za jízdy bezpečnostním pásem 

  • překročení nejvyšší povolené rychlosti v minimální míře

  • držení mobilního telefonu za jízdy

Pokud jste byli vyzvání k navrácení řidičského průkazu z důvodu takzvaného vybodování, je potřebné hned jednat.

Podejte ke správnímu úřadu „Námitku“. V oznámení od správního úřadu budete vyzvání k odevzdání řidičského oprávnění, jehož součástí je i zákona lhůta pro odvolání (vznesení námitky neboli odvolání). Pokud tuto námitku k odebrání doručíte zpět na úřad v dané lhůtě, nemusíte řidičský průkaz vracet do doby ukončení řízení.  Tímto získáte dostatečný čas, pro vyhledání odborného poradce, který vám jasně sdělí míru a vážnost situace a dopomůže s úplnou podporou k možné odvrácení situace. Bodový systém má za úkol vyřadit ze silničního provozu hlavně pachatele opakovaných závažných dopravních přestupků a je chápáno, že i v případě menších prohřešků může k odebrání dojít a dává možnost k jejich opětovného získání. Rada na závěr? Pokud netušíte, kolik máte skutečně bodů, nesouhlaste s dořešením přestupku na místě policistou a uzavření v podobě "nízké" blokové pokuty. Je lépe zaplatit vyšší pokutu ve správním řízení. Jednak se máte možnost za vyšší pokutovaný přestupek připravit v případě obhajoby a v případě zjištění stavu bodů a následného školení, máte možnost i vážnou situaci k odebrání řidičského průkazu odvrátit a získat potřebné body zpět ještě před správním řízení.

191 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page