top of page
Vyhledat

Často se ptáte: minutové pravidlo - údaje o zemi - výtisk z tachografu v mimořádné události

Přinášíme vám další článek z rubriky "Často se ptáte", kam píšeme o tématech, na které nám posíláte často otázky.


Kdy v tachografu vkládám údaj o zemi


Dle vlastního pohybu vozidla při překračování hraničních přechodů jsou zaznamenávány v tachografu údaje o najetých kilometrech nezávisle na tom, kudy řidič jede a které hranice státu překračuje. Při překročení hraničního přechodu, se údaj o zemi vkládat nemusí.  K povinnosti řidiče se váže tento údaj o státu vložit v případě výchozí země a cílové země jeho pracovní doby. Jestliže řidiči nevyjímají z tachografu kartu na konci pracovní doby, je potřebné tyto údaje vždy zadat. Tachograf totiž při zadání symbolu výchozího a konečného státu, přiřadí stav kilometru.  V případě státu, jakým je Španělsko, nezapomeňte přiřadit přesnější údaj dle provincie, kde se právě nacházíte.


Pravidlo jedné minuty na tachografu


Co se týká tohoto pojmu, řidiči si často spojují pravidlo 29 sekund jedu a 31 sekund stojím s tím, že mohou bez potíží využívat v době například tankování, či popojet v koloně a to tak, že jejich jízda se nezapočítá a bude tedy vykázána jako stojící vozidlo. Tento mýtus je však špatný. V době, kdy toto pravidlo použijete, je totiž na tachografu zaznamenáno jako jízda a je to ve výtisku pomocí „V diagram“ naprosto prokazatelné.

Pravidlo jedné minuty vzniklo čistě ze zájmu dopravců a vyšší efektivity pro řidiče, kterému i 5 vteřin „cuknutí“ s vozidlem odebralo celou minutu z jízdy. Díky tomu se může výrazně zvýšit povolená doba jízdy řidiče. Provozní zkoušky v různých evropských zemích ukazují, že denně může dopravce v průměru získat pro řidiče až 45 minut jízdní doby navíc. V případě, že se s využitím tohoto pravidla cíleně porušuje povinná přestávka řidiče, je toto považováno za přestupek a řidič bude čelit nepříjemné pokutě.


V případě dvouosádky ve vozidle, je možné využít čerpání denního odpočinku nejméně 9 hodin?


Ve dvouosádce, je toto možné za předpokladu, že řidiči v rozsahu 30 h od skončení denní, nebo týdenní doby odpočinku budou mít vcelku nejméně 9 hodin denního odpočinku. Kde tento odpočinek vykonají (trajekt, pevnina), nezáleží. Důležité je 9 hodin odpočinku a mít k dispozici lůžka.


Za jakých okolností bych měl mít u sebe k předložení pro kontrolory výtisk z tachografu


Nejčastější události, které vedou k výtisku z tachografu, bývá právě porušení Nařízení 561/2006; 165/2014.


  • pokud jsem se ztratil nebo mi byla odcizena karta řidiče (na začátku a na konci jízdy)

  • z důvodů uvedení odchylky od článků 6 až 9 nařízení (ES) č. 561/2006 - například pokud jste byli z důvodu blížícího se nebezpečí vykázáni z parkoviště v době čerpání odpočinku nebo v důsledku kolony před vámi - v těchto případech, jste v situaci, kdy nemůžete ovlivnit vlastní silou událost, které čelíte. Proto je způsob řešení, vytisknutý lístek si nechat potvrdit kontrolorem (policí) a dojet na první bezpečné místo k zaparkování.


Čl. 12, N561 - Řidič se může odchýlit od článků 6 až 9 pouze v míře nezbytné pro dojetí na vhodné místo zastávky tak, aby zajistil bezpečnost osob, vozidla, které řídí, nebo jeho nákladu, pokud neohrozí bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Řidič uvede důvod odchylky ručně na záznamovém listu záznamového zařízení, na výtisku ze záznamového zařízení nebo ve svém pracovním plánu nejpozději po dojetí na vhodné místo zastávky - o to vyšší váhu vašeho postupu bude mít, pokud lístek s vypsáním důvodu bude mít i razítko kontrolora.

859 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Comments


bottom of page