top of page
Vyhledat

Co dělat v případě poruchy tachografu nebo paměťové karty

Každé zařízení se může někdy porouchat, ne jinak tomu je i v případě tachografů. Není potřeba zoufat, i na takové situace se pamatuje a je pro ně řešení.


Na displeji můžete zobrazit čtyři typy zpráv. Od připomenutí budoucí přestávky, výstrahy předběžného charakteru porušení, výstrahy, kdy jste se dopustili již přestupku - například rychlosti. V případě poruch, je to velmi důležité, ovlivníte takto včas situaci, při které může dojít i na nechtěné pokuty. Hlášení poruch tachografu

 • vnitřní porucha VU - vnitřní komunikační chyba tachografu

 • další kalibrace - je potřebné tachograf zkalibrovat v odborném servisu

 • přerušení napájení - pokud se v tachografu zobrazí tato výstraha, z hlediska Vaší ochrany před podezřením nad neoprávněnou manipulací a doporučením výrobce - navštivte servis. Může se jednat o jednu ze 2 situací: a) napájecí napětí tachografu je nižší nebo vyšší než limit pro jeho správnou funkci, nebo bylo přerušeno napájení; nebo b) elektrické napájení tachografu bylo přerušeno na dobu delší než 200 milisekund. Protáčecí napětí by takovou událost nemělo způsobit.


Chyby vadného snímače pohybu

Část tachografu vysílající signál odpovídající rychlost nebo vzdálenost ujeté vozidlem


 • chyba sekundárního snímače - z druhého snímače pohybu nejsou přijímána žádná nebo vadná data               

 • ověření snímače selhalo - tachograf nedetekuje, nerozeznává nebo nemůže ověřit  snímač pohybu

 • porucha kabelu snímače

 • komunikace snímače

 • dat snímače 

 • integrity dat snímače - vnitřní chyba snímače

 • přenosu dat snímače - snímač rychlosti a tachograf spolu nekomunikují

 • snímač není připojen

 • příliš vysoký / nízký výkon snímače

 • chybí signál napájení snímače - snímač pohybu není napájen

 • konflikt pohybu vozidla - neshodná data primárního a druhého snímače pohybu

Postup v případě selhání tachografu

Jestliže dojde k poruše nebo vadné činnosti tachografu, nechá ho dopravce opravit schváleným montérem nebo dílnou, jakmile to okolnosti dovolí. Není-li vozidlo schopno se vrátit zpět do firmy dopravce do jednoho týdne ode dne poruchy nebo objevení vadné činnosti, musí být oprava provedena během cesty.

Hlášení poruch karty do digitálního tachografu


V důsledku nenačtení karty tachografem, jsou nejčastější hlášení

 • porucha ověřování karty 1 

 • vysunutí karty bez uložení dat

 • poslední relace neuzavřena v pořádku


1. vysuňte kartu a vizuálně ji zkontrolujte 2. vyčistěte kartu jemným hadříkem  3. pokud je karta stále vadná – nechte zařízení zkontrolovat v servisní dílně. Jestliže je karta řidiče poškozena, nefunguje správně, je ztracena nebo odcizena a řidič se potřebuje vrátit s vozidlem zpět do zázemí firmy, či autorizovaného servisu:

 • na začátku jízdy vytiskne údaje o vozidle, které řídí, a na výtisk zaznamená:

Jméno, číslo karty řidiče nebo řidičského oprávnění, včetně svého podpisu. 


 • na konci jízdy opět vytiskne lístek a zaznamená všechny informace o časových úsecích, dobu jiné práce, dobu pracovní pohotovosti a odpočinku od vyhotovení výtisku při zahájení jízdy, a to tím způsobem, jako zaznamenává tachograf.


Postup v případě poškozené, zcizené a jinak nefunkční paměťové karty


Nastanou li okolnosti:


 • krádež - prokáže se protokolem o nahlášení policii

 • ztráta - prokáže se protokolem o nahlášení policii

 • poškození 

 • nefunkčnost

 • ztráta


znemožňující použití paměťové karty řidičem, smí pokračovat v řízení bez karty řidiče nejdéle po dobu patnácti kalendářních dnů nebo déle, je-li to nezbytné vzhledem k návratu vozidla na místo jeho obvyklého odstavení, pokud může řidič během této doby prokázat nemožnost kartu předložit nebo používat a bude řádně zaznamenávat svou činnost.


2 204 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Comments


bottom of page