top of page
Vyhledat

Co mám dělat když musím porušit N561

Výjimka z limitů pro minimální dobu odpočinku a maximální dobu řízení za účelem nalezení vhodného místa zastávky je pro řidiče možná podle článku 12 nařízení (ES) 561/2006. Článek 12 obsahuje ustanovení, která umožňují řidiči odchýlit se od požadavků na minimální dobu odpočinku a na maximální dobu řízení podle článků 6 až 9, aby našel vhodné místo zastávky. Tento článek neopravňuje řidiče k tomu, aby se odchýlil od nařízení z důvodů, které zná již před zahájením cesty. Jeho účelem je umožnit řidiči vyrovnat se s případy, kdy se v průběhu jízdy neočekávaně stane nemožným dodržet nařízení, tedy za abnormálních obtíží, a to nezávislých na vůli řidiče, evidentně nevyhnutelných. Je třeba každopádně přihlížet k zásadám bezpečnosti silničního provozu. V podobných případech náležejí jisté povinnosti.


Dopravce

  • Dopravce musí pečlivě plánovat řidičovu bezpečnou cestu a předvídat například pravidelné dopravní zácpy, povětrnostní podmínky a přístup k odpovídajícím místům k parkování, musí tedy organizovat práci tak, aby řidiči mohli dodržet nařízení.


Řidič

  • Řidiči musí striktně dodržovat pravidla a neodchylovat se od maximální doby řízení, ledaže neočekávaně nastanou výjimečné okolnosti a stane se nemožným nařízení dodržet. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, bezpečnosti osob, vozidla nebo nákladu.

  • Pokud řidič usoudí, že je nezbytné odchýlit se od nařízení, musí zapsat povahu a důvod odchylky ručně. Na záznamovém listu nebo na výtisku z digitálního tachografu nebo v denním pracovním plánu v jakémkoli jazyce EU jakmile zastaví a toto uschovat v případě kontroly.


Jak to posuzují kontroloři:

Pro posouzení toho, zda je odchylka na základě článku 12 oprávněná, kontrolor pečlivě prověřuje veškeré okolnosti, zejména pak: a) historii záznamů řidiče o době řízení a odpočinku, aby se určil obvyklý rozvrh řidičova výkonu a ověřilo se, zda řidič obvykle pravidla pro dobu řízení a dobu odpočinku dodržuje a že tedy k odchylce došlo opravdu výjimečně b) odchylka musí být způsobena výjimečnými okolnostmi jako třeba:

  • velkými dopravními nehodami

  • extrémními povětrnostními podmínkami

  • silničními odbočkami a objezdy

  • přeplněnými parkovišti atd.

Tento seznam možných výjimečných okolností je pouze příkladný. Při posuzování platí zásada, že důvod možné odchylky od maximální doby řízení nesmí být známý předem, dokonce nesmí být ani předvídatelný c) odchylka od pravidel pro maximální dobu řízení nesmí vést k omezení povinných přestávek, denního ani týdenního odpočinku.


83 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Comments


bottom of page