top of page
Vyhledat

Dostali jste výpověď. Jak vás chrání zákoník práce.

Jistota zaměstnání je věc ošemetná. Před pár měsíci byl na trhu velký nedostatek lidí, tak byla většina zaměstnanců poměrně klidná. Covid-19 lecos změnil. Nečekáme sice velkou vlnu propouštění, přesto zrovna ve vaší firmě může dojít ke zhoršení finanční situace, která mohla mít za následek ukončení pracovního poměru. S čím se můžete setkat?


1. Pokud zaměstnanec dostane výpověď, má také nárok na odstupné.

  • Zákoník práce stanovuje minimální výši odstupného, ale zároveň umožňuje smluvně částku zvýšit, případně stanovit odstupné i z jiného než zákonného důvodu. Zaměstnanec musí pro uplatnění odstupného dostat výpověď z důvodů (§ 52 písm. a) až d) zákoníku práce), kdy se stává zaměstnanec nadbytečným (organizační důvody), nebo pokud se jeho pozice ruší (přemisťuje).

  • Pokud pracovní poměr trval méně než jeden rok, náleží zaměstnanci jedno násobek průměrného výdělku. U pracovního poměru, který trval jeden až dva roky, náleží zaměstnanci dvojnásobek průměrného výdělku, a teprve až v případě pracovního poměru o délce minimálně dva roky náleží zaměstnanci trojnásobek průměrného výdělku.

  • Zaměstnanec by si měl uvedení nároku na odstupné ohlídat v písemné dohodě o rozvázání pracovního poměru.

2. Co když se stane, že zaměstnavatel nemá dost peněz na to, aby mzdu vyplatil.

  • Stát je schopný do určité míry finančně kompenzovat nesplacené nároky zaměstnance. Proto určitě tuto situaci nahlaste při evidenci na úřadu práce například.

  • V případě insolvence, může zaměstnanec uplatnit mzdové nároky nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za tři kalendářní měsíce. Ostatní nároky vůči zaměstnavateli můžete přihlásit do probíhajícího insolvenčního řízení přihláškou.

3. Výpověď nebo ukončení pracovního poměru dohodou?

  • Způsob ukončení pracovního poměru dohodou patří mezi nejjednodušší a zároveň i nejběžnější způsoby skončení pracovního poměru. Narozdíl od výpovědi, se můžete na termínu odchodu dohodnou, a nemusíte čekat celé dva měsíce.

  • Je-li pracovní poměr končen z organizačních důvodů na straně zaměstnavatele trvejte na uvedení tohoto důvodu do dohody o rozvázání pracovního poměru za účelem získání plné podpory v nezaměstnanosti. Pokud v dohodě nebude uveden vážný důvod má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti pouze z části ze 100 % mzdy.

  • Než samotnou dohodu podepíšete, důkladně si jí prostudujte, a ověřte si, že není zkrácen nárok na odstupné či odměnu, přestože by vám podle zákona náleželo odstupné v plné výši.


Rozvázání pracovního poměru může být neplatné


Zákon zakazuje zaměstnavateli dát výpověď, pokud je například v dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství, či pokud zaměstnanec poskytuje dlouhodobou péči. 


Pokud máte podezření, že zaměstnavatel ukončil pracovní poměr neplatně, doručte oznámení zaměstnavateli osobně, nebo doporučeně s potvrzeným poštovním lístkem o odeslání. V případě osobního předání, mějte raději s sebou svědka.


Dále je nutné neplatnost rozvázání pracovního poměru napadnout u soudu žalobou, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. A pokud soud uzná, že došlo k neplatnému rozvázání pracovního poměru, pracovní poměr bude nadále trvat a tím pádem vám bude náležet náhrada mzdy i zpětně.

Pokud ale zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr neplatně a vy mu neoznámíte, že trváte na tom, aby vás nadále zaměstnával, platí, že váš pracovní poměr skončil dohodou.7 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Comments


bottom of page