top of page
Vyhledat

EÚ chce otevření hranic uvnitř unie co nejdříve to půjde.

Na svém zasedání dne 26. března 2020 se členové Evropské rady zavázali učinit vše nezbytné pro ochranu občanů EU a překonání krize a současně zachování evropských hodnot a způsobu života. 

Více než polovina členských států EU vyhlásila výjimečný stav. 

I když návrat k normálnímu stavu bude trvat velmi dlouho, je zřejmé, že mimořádná opatření omezující volný pohyb osob nemohou trvat stále. Je třeba průběžně posuzovat, zda jsou i nadále přiměřená, neboť naše poznatky o viru a onemocnění se vyvíjí. Koordinované postupné ukončování mimořádných opatření zavedených v souvislosti s COVID-19 je ve společném zájmu celé Evropy. 


Kontroly na vnitřních hranicích by měly být zrušeny koordinovaným způsobem - Komise trvale spolupracuje s členskými státy na omezení dopadu znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích na fungování vnitřního trhu a na volný pohyb. Dopravní omezení a ochrana hranic uplatňované v současné době by měly být zrušeny, jakmile se epidemiologická situace v příhraničních regionech dostatečně sblíží a budou široce a odpovědně uplatňována pravidla omezení fyzického kontaktu. 

Komise již navrhla větší flexibilitu při uplatňování stávajících pravidel týkajících se letištních časů pro letecké společnosti (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/459 ze dne 30. března 2020.

K opětovnému otevření vnějších hranic a povolení vstupu nerezidentů EU do EU by mělo dojít ve druhé fázi, přičemž by se mělo brát v úvahu rozšíření nákazy mimo EU a nebezpečí jejího opětovného zavlečení.

Při hledání nejvhodnější posloupnosti kroků by se členské státy měly zaměřit na zvláštnosti různých kategorií činností, např.: 

  • školy a vysoké školy (se zvláštními opatřeními, jako jsou různé doby oběda, zvýšený úklid, menší třídy, větší využívání elektronického učení atd.)

  • obchodní činnost (maloobchod) s možným odstupňováním (např. maximální povolený počet osob atd.)

  • opatření v oblasti společenských aktivit (restaurace, kavárny atd.) s možným odstupňováním (omezená otvírací doba, maximální povolený počet osob atd.)

  • hromadné akce (např. festivaly, koncerty atd.)


Postupné opětovné zavádění dopravních služeb by mělo být přizpůsobeno postupnému rušení cestovních omezení a zavádění určitých druhů činností s přihlédnutím k úrovni rizika v dotčených oblastech. 

Hromadné dopravní prostředky by měly být opětovně zaváděny postupně s nezbytnými opatřeními zaměřenými na ochranu zdraví (např. snížení počtu cestujících ve vozidlech, častější spoje, vydávání osobních ochranných prostředků pro personál a/nebo cestující, používání ochranných bariér, poskytování hygienických/dezinfekčních gelů v dopravních uzlech a ve vozidlech atd.).

Naproti tomu by individuální doprava představující nízké riziko (např. osobní auta), měla být povolena co nejdříve

4 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Commentaires


bottom of page