top of page
Vyhledat

e-CMR a bezpapírová cesta řidiče

Úmluva CMR stanovuje odpovědnost dopravce v zásadních otázkách za přepravovanou zásilku a dodání zboží.

V únoru 2008 byl k úmluvě CMR přidán protokol, který požadoval, aby bylo možné CMR spravovat elektronicky prostřednictvím „e-CMR“. Tento produkt vstoupil v platnost dne 5. června 2011 a doposud přistoupilo 17 zemí: Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Írán, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Moldavsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko a Turecko. Po schválení dodatkového protokolu k úmluvě CMR na konci loňského roku se Velká Británie stala 24. zemí, která umožňuje používání digitálních nákladních listů e-CMR v silniční přepravě zboží jako plně akceptovanou alternativu papírových nákladních listů.

Společnost e-CMR byla oficiálně zahájena v lednu 2017 a vůbec první hraniční přechod používal elektronické nákladní listy mezi Španělskem a Francií, což dokazuje, že systém funguje a lze jej snadno implementovat a používat.

V tištěné podobě přináší nákladní list CMR nejen harmonizaci smluvních podmínek pro zboží přepravované po silnici, ale celkově usnadňuje přepravu zboží. Globální řešení e-CMR by zachovalo všechny tyto výhody, ale díky modernizaci systému by odstranilo náklady na papírování a manipulaci včetně rizika pro řidiče.

Klíčové jsou pro dopravce náklady spojené s e-CMR

  • odhad úspor - tato digitalizace je třikrát až čtyřikrát levnější než papírová podoba

  • rychlejší správa zadávání dat, bez manipulace s papírem, bez fyzických výměn, bez archivací fyzických dokumentů

  • rychlejší a snadnější fakturace

  • snížení nesrovnalostí při doručení a příjmu

  • nižší náklady spojené s pokutami řidičů i dopravců

Vyšší podpora a efektivita řidičů, dispečerů, fakturantek

  • přesnost dat, která vyplňují jen skutečně osoby znalé povahy a stavu zboží

  • kontrola a sledování zásilky

  • přístup k informacím a důkazům o vyzvednutí a doručení v reálném čase

Přechodem do elektronického formátu e-CMR mají tři strany zapojené do každé zásilky prospěch ze zvýšené celkové efektivity logistiky, což vede ke zvýšené hospodářské konkurence schopnosti. Konečným přínosem je vyšší bezpečnost na silnicích, protože e-CMR lze propojit s eCall, systémem pro nákladní automobily, který automaticky vytočí tísňové služby v případě dopravní nehody.


Jak to děláte ve vaší firmě?
47 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Kommentare


bottom of page