top of page
Vyhledat

Evropská komise chce reformovat silniční dopravu

K reformě mezinárodní silniční přepravy zboží navržené Evropskou komisí na tři roky a poté s úpravami schválit také Evropským parlamentem a Radou. Evropu.  První balíček mobility se skládá z různých pravidel


  • změny nařízení 561/2006 o době řízení a odpočinku řidičů

  • sledování pomocí tachografu

  • směrnici o nadnárodním vysílání řidičů

  • změnu nařízení 1071 / 2009 a 1072/2009 o přístupu podniků k povolání a trhu

  • kabotáž

V tomo článku se zaměříme na první 2 body této iniciativy.

1. Změny Nařízení 561/2006 o době řízení a odpočinku řidičů


Po zhodnocení účinnosti a účelnosti provádění stávajícího souboru pravidel Unie v sociální oblasti v silniční dopravě, a zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/20061, byly v provádění tohoto právního rámce zjištěny určité nedostatky.


Flexibilita při plánování odpočinku řidičů by měla být pro řidiče transparentní a předvídatelná a v žádném případě by neměla v důsledku zvýšení únavy řidičů nebo zhoršení pracovních podmínek ohrozit bezpečnost silničního provozu. Neměla by proto měnit stávající pracovní dobu řidiče ani maximální dvoutýdenní dobu řízení a měla by podléhat přísnějším pravidlům pro náhradu za zkrácené doby odpočinku. Aby dopravce prokázal, že plní své povinnosti týkající se organizace pravidelného návratu, měl by mít možnost používat záznamy tachografu, seznamy služeb řidičů nebo jinou dokumentaci. Tyto doklady by měly být k dispozici v jeho prostorách a být na požádání předloženy kontrolním orgánům.


2. Sledování pomocí tachografu Nařízení 165/2014


Aby se zvýšila nákladová efektivnost prosazování předpisů v sociální oblasti, měly by být stávající a inteligentní systémy tachografu plně využívány a inteligentní tachografy by se měly stát povinnými i pro lehká užitková vozidla nad určitou hmotnost, která jsou provozována v mezinárodní dopravě pro cizí potřebu. Proto by se měly zlepšit funkce tachografu, aby umožňoval přesnější určování polohy. Aby byly zajištěny rovné podmínky pro dopravce i řidiče, je potřeba zavést rovné podmínky pro všechny společnosti v mezinárodní silniční dopravě, které vedou k tomu, že je nezbytné zkrátit přechodné období pro instalaci inteligentních tachografů do registrovaných vozidel. Stanovená lhůta by měla poskytnout dostatek času na přípravu.


  • automatizovaných záznamů o překročení hranic

  • zaznamenávání činností na tachografu se součinností řidičů

  • dokumentace kontrolních orgánů při porušení plomby - jejich oprávněnost a hlavně správné zdokumentování, aby řidič byl bez prokazování 


Inteligentní tachografy přispějí ke zjednodušení kontrol, a usnadní tak práci vnitrostátních orgánů.

5 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Kamiony s dieslem se do roku 2040 přestanou v EU prodávat

Na portálu Fdrive.cz vyšel článek, který uvádí: "Evropští zákonodárci podle tiskové zprávy Evropského parlamentu odsouhlasili cíle emisí CO2 pro těžká nákladní vozidla, které povedou k úplnému ukončen

bottom of page