top of page
Vyhledat

Evropská komise prodlužuje platnost dokladů řidičů kvůli COVID-19

Evropská komise předložila návrh nařízení, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření pro COVID-19, pokud jde o platnost některých osvědčení, licencí a povolení, jakož i odložení některých pravidelných kontrol a školení v některých odvětvích právních předpisů o dopravě. Oznámila to národní asociace automobilových dopravních společností „Anita“.


V současnosti řada zemí rozhodla o toleranci neplatných, anebo prodloužení platnosti dokladů. Nejasnosti ale panovali v tom, jak budou jiné země uznávat neplatné doklady zahraničních řidičů. Cílem této iniciativy je tohle sjednotit.


Návrhy v silniční dopravě


Směrnice 2003/59 / ES - pravidelné školení


Osvědčení o odborné kvalifikaci s platností od 1. března 2020 do 31. srpna 2020, se prodlužují o 6 měsíců kód "95" uváděný na řidičských průkazech, se považuje za prodloužený o 6 měsíců ode dne uvedeného.


Směrnice 2006/126 / ES - řidičský průkaz


Končící platnost dokladu v období od 1. března 2020 do 31. srpna 2020, se považuje za prodlouženou o dobu 6 měsíců ode dne uvedeného na řidičském průkazu. 


Nařízení (EU) č. 165/2014 - pravidelná revize tachografů, karta do DGT


Revize tachografů, která měla být provedena mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, může být provedena nejpozději 6 měsíců ode dne, kdy měla být provedena. Pohyb vozidel během tohoto období je povolen. Karta řidiče, pro kterou je požadováno obnovení mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, musí být vydána do 2 měsíců od žádosti.  Dokud řidič neobdrží od vydávajících orgánů novou kartu, jsou povoleny ruční registrace, jak vyžaduje článek 35 N. EU 165/2014 - Poškozené karty řidiče nebo záznamové listy  Jestliže je karta řidiče poškozena, nefunguje správně, je ztracena nebo odcizena, řidič:  1. na začátku jízdy vytiskne údaje o vozidle, které řídí, a na výtisk zaznamená: 


  • údaje, které umožní identifikaci řidiče (jméno, číslo karty řidiče nebo řidičského oprávnění), včetně svého podpisu

  • pracovní režim své práce


2. na konci jízdy vytiskne informace o časových úsecích zaznamenaných tachografem, zaznamená

  • dobu jiné práce

  • dobu pracovní pohotovosti a odpočinku od vyhotovení výtisku při zahájení jízdy, nejsou-li zaznamenány tachografem

  • a uvede na tomto dokumentu údaje k identifikaci řidiče (jméno, číslo karty řidiče nebo řidičského oprávnění), včetně svého podpisu.

  • řidič může pokračovat v řízení, dokud vydávající orgány nevydají novou kartu, za předpokladu, že může prokázat, že karta byla vrácena příslušnému orgánu, když byla karta poškozena nebo nefungovala a že bylo požadováno  nahrazení karty. 


Nařízení (ES) č. 1071/2009 - finanční způsobilost


  • která má být prokázána mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, může být prokázána ve lhůtě stanovené příslušným orgánem, nejdéle však do 12 měsíců.


Nařízení (ES) č. 1072/2009 - platnost licencí Společenství


  • jejichž platnost skončí mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, se prodlužuje o dobu 6 měsíců

  • platnost osvědčení řidiče, která končí v období od 1. března 2020 do 31. srpna 2020, se prodlužuje o dobu 6 měsíců.

2 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Kamiony s dieslem se do roku 2040 přestanou v EU prodávat

Na portálu Fdrive.cz vyšel článek, který uvádí: "Evropští zákonodárci podle tiskové zprávy Evropského parlamentu odsouhlasili cíle emisí CO2 pro těžká nákladní vozidla, které povedou k úplnému ukončen

bottom of page