top of page
Vyhledat

Francie posiluje kontroly trávení doby odpočinku řidičů ve vozidle

Novelizace Nařízení 561/2006 je v současnosti mnohonásobně skloňována a ještě dlouho bude. Naproti tomuto, se očekává i kontrola jejich dodržování. V nejedné situaci se řidiči postupně budou setkávat ze strany kontrolorů s její nekompromisní kontrolou. Jak se k tomuto postavila Francie? Oznámila posílení kontrol a sankce za nedodržení.

V zásadě, již bylo implementováno vše, co má být proveditelné a na rozdíl od vlastního přesvědčení všech dotčených, jak ze strany řidičů, tak dopravců, se EU rozhodla novelizaci Nařízení 561/2006 odsouhlasit. Po vlně nesouhlasu ze strany některých států a snaze se odvolat, je od 20.8.2020 tato novelizace platná a členské státy s obezřetností postupně připravují metodiky a chtějí dosáhnout dodržování tohoto platného znění. Francouzští kontroloři, se o tomto víkendu rozhodli namátkou zkontrolovat několik parkovacích ploch pro nákladní vozidla, aby se zjistila míra porušení. Při kontrolách se zjistila porušení do dvou desítek z 80 kontrolovaných řidičů (t.j. každý čtvrtý řidič nařízení porušil).

Dle znění novelizace Nařízení (EU) 2020/1058 (Nařízení (ES) 561/2006), je uvedeno:

odstavec 8 se nahrazuje tímto:

  • 8. běžné týdenní doby odpočinku a jakoukoli týdenní dobu odpočinku delší než 45 hodin čerpané náhradou za předchozí zkrácené týdenní doby odpočinku nelze čerpat ve vozidle

  • čerpají se ve vhodném genderově vstřícném ubytování s náležitým vybavením pro spaní a hygienu.

  • veškeré náklady na ubytování mimo vozidlo hradí zaměstnavatel.

Dále se vkládá se nový odstavec, který zní:

  • 8a. dopravce organizuje práci řidiče takovým způsobem, aby se řidič mohl v průběhu každých čtyř po sobě následujících týdnů vrátit do provozovny zaměstnavatele, kde má obvyklou základnu a kde jeho týdenní doba odpočinku začíná, v členském státě usazení zaměstnavatele nebo do svého bydliště s cílem strávit tam nejméně jednu běžnou týdenní dobu odpočinku nebo týdenní dobu odpočinku delší než 45 hodin čerpanou náhradou za zkrácenou týdenní dobu odpočinku

  • pokud však řidič čerpal dvě po sobě jdoucí zkrácené týdenní doby odpočinku v souladu s odstavcem 6 (pokud byly čerpány dvě po sobě následující zkrácené týdenní doby odpočinku v souladu s odst. 6 třetím pododstavcem, předchází následující týdenní době odpočinku doba odpočinku čerpaná náhradou za tyto dvě zkrácené týdenní doby odpočinku) organizuje dopravce práci řidiče takovým způsobem, aby se řidič mohl vrátit před zahájením běžné týdenní doby odpočinku trvající déle než 45 hodin čerpané náhradou.

  • dopravce dokumentuje plnění této povinnosti a uchovává dokumentaci ve svých prostorách, aby ji mohl předložit na žádost kontrolních orgánů.

Francouzští kontroloři tedy za pomocí výkladu i pomůcek, informovali řidiče, kteří toto nařízení porušili. Pohyb řidičů stojících na parkovacích plochách budou kontroloři nadále sledovat a zvýší vlastní kapacity, které se budou na tuto problematiku zaměřovat. Situace, kdy řidič tráví odpočinek ve vozidle a v zásadě jen povytáhne kartu z tachografu, se budou posuzovat jako vědomé porušení s vyšším stupeň pro udělení pokuty.

Francouzští kontroloři jednají v zásadě rychle a nenechávají prostor pro získání špatných návyků v úpravě novelizace nařízení. Při parkování na parkovacích plochách je důležité dodržet stanovenou normu a očekávanou disciplínu v trávení týdenního odpočinku mimo vozidlo dodržet. Obecně se tak řidič i dopravce vyhne nepříjemnému následku pokuty a dalších nepříjemností. Řešením je důkladněji sledovat budoucí parkovací státní a postupně si zvykat na výběr ubytovacích zařízeních podél komunikací tak, aby měl řidič možnost bez obtíží a náročných cestovních proluk se důstojně ubytovat.


Související články:


Zdroj: Franceroutes
929 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Comments


bottom of page