top of page
Vyhledat

Intenzita dopravy na Slovensku klesla vlani o 20 %

Obmedzenie mobility za účelom zamedzenia šírenia ochorenia Covid-19 sa významne podpísalo pod pokles intenzity dopravy na celej sieti diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej Ďiaľničnej Spoločnosti SR.


Spoločnosť informovala, že dáta z ich automatických sčítačov dopravy ukázali, že dopravné intenzity dosiahli v minulom roku v priemere len 80 % z hodnôt nameraných v roku 2019. Najväčší pokles priemerných denných intenzít zaznamenali na diaľnici D2 a to o 8 500 vozidiel za 24 hodín, čo predstavuje pokles približne o 21 %.

Následne, uvoľnenie opatrení počas leta sa okamžite premietlo do zvýšenej mobility a stúpajúcich dopravných intenzít, ktoré v roku 2020 rástli najviac v auguste. K trom dopravou najzaťaženejším dňom počas roka 2020 patrili:

  1. 28. august

  2. 23. október

  3. 21. august

Ako sa vyvíja situácia v tomto roku


NDS porovnala intenzity dopravy v Bratislave na diaľnici D1 a D2 za mesiace január a február v roku 2020 s tými tohtoročnými, teda obdobia pred pandémiou s obdobím striktného zákazu vychádzania. Namerané dáta ukázali, že tohtoročné intenzity dopravy na D1 sú nižšie v priemere o 25 %, čo predstavuje celkový pokles približne o 13 200 vozidiel za deň oproti rovnakému obdobiu pred pandémiou. Na diaľnici D2 počas prvých dvoch mesiacov tohto roka zaznamenali dopravnú intenzitu nižšiu v priemere o 30 %, resp. pokles o približne 13500 vozidiel za deň v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020.

Rok 2020 vs. 2019 na jednotlivých ťahoch

Diaľnica D1

Na diaľnici D1 zaznamenala NDS medziročný pokles intenzity dopravy v priemere o 20 % oproti roku 2019, resp. o 5 600 vozidiel za 24 hodín. Najvyššia priemerná denná intenzita dopravy bola na Prístavnom moste v Bratislave (úsek D1 križovatka Ovsište – križovatka Bajkalská) a to 85 556 vozidiel za 24 hodín. Naopak najnižšiu priemernú dennú intenzitu dopravy 5 050 vozidiel za 24 hodín namerali na úseku D1 križovatka Košice, Sever – križovatka Košické Oľšany.

Diaľnica D2

Medziročný pokles intenzity dopravy na diaľnici D2 bol oproti roku 2019 v priemere o 21 %. Najvyššiu priemernú dennú intenzitu dopravy 74 653 vozidiel za 24 hodín zaznamenali na bratislavskom úseku D2 križovatka Pečňa – križovatka Mlynská dolina (Most Lafranconi). Tu bola zároveň nameraná aj maximálna intenzita dopravy 105 949 vozidiel za 24 hodín. Najnižšiu priemernú dennú intenzitu dopravy zaznamenali na úseku D2 štátna hranica SR/Maďarsko – križovatka Jarovce a to 12 919 vozidiel za 24 hodín.

Diaľnica D3

V priemere o 20 % oproti roku 2019 medziročne poklesla intenzita dopravy na diaľnici D3. Najvyššia priemerná denná intenzita dopravy 24 349 vozidiel za 24 hodín bola zaznamenaná na úseku D3 križovatka Hričovské Podhradie - križovatka Žilina, Západ. Aj maximálna intenzita dopravy 40 250 vozidiel za 24 hodín bola nameraná práve na tomto úseku D3. Najnižšia priemerná denná intenzita dopravy predstavovala 1 769 vozidiel za 24 hodín a bola zaznamenaná na úseku D3 Svrčinovec – štátna hranica SR/Poľsko (tunel Svrčinovec).

Diaľnica D4

Diaľničným úsekom D4 križovatka štátna hranica SR/Rakúsko - križovatka Jarovce prešlo v priemere denne 11 832 vozidiel za 24 hodín. Maximálna intenzita dopravy bola dosiahnutá 21. februára 2020, kedy daným úsekom prešlo 21 741 vozidiel za 24 hodín.

Rýchlostná cesta R1

Na rýchlostnej ceste R1 zaznamenali medziročný pokles intenzity dopravy oproti roku 2019 v priemere o 15 %. Najvyššia priemerná denná intenzita dopravy bola zaznamenaná na úseku R1 križovatka Trnava - križovatka Vlčkovce, Sever a to 44 547 vozidiel za 24 hodín. Išlo zároveň aj o miesto s nameraným najväčším prejazdom vozidiel, ktorý sme zaznamenali 11. septembra 2020 v počte 66 952 vozidiel za 24 hodín. Najnižšia priemerná denná intenzita dopravy v rámci meraných úsekov R1 bola nameraná na úseku R1 križovatka Budča – križovatka Zvolen, Stráže a predstavovala 14 506 vozidiel za 24 hodín.

Rýchlostná cesta R2

V priemere o 13 % vlani medziročne poklesla intenzita dopravy na rýchlostnej ceste R2. Na úseku R2 križovatka Košice, Šaca – križovatka Ludvíkov dvor zaznamenali najvyššiu priemernú dennú intenzitu dopravy 20 242 vozidiel za 24 hodín ako aj maximálnu nameranú intenzitu dopravy 28 226 vozidiel za 24 hodín (18. septembra 2020). Najnižšia priemerná denná intenzita dopravy bola na úseku R2 križovatka Žiar nad Hronom – križovatka Lovčica/Trubín a to 4 266 vozidiel za 24 hodín.
108 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comentarios


bottom of page