top of page
Vyhledat

Jaké doklady kontrolují Němci u řidičů kamionů

Jaké doklady si připravit a co nejčastěji kontrolují Kontroloři BAG


Doklady, které je nutné podle zákona o nákladní dopravě vozit s sebou


 • oprávnění k řízení vozidla

 • doklad o pojištění zákonné odpovědnosti za škody

 • doklad o pojištění zákonné odpovědnosti za škody na zboží

 • stanovené doklady o dani z motorového vozidla a zákona o DPH

 • záznamové listy a karta řidiče, popřípadě výtisky digitálního tachografu a ostatní výkazy prokazující pracovní dobu řidiče

 • v případě pracujícího cizince pobytové a pracovní povolení a zákonné pojištění

 • rozměry, zatížení na nápravu a celková hmotnost, stejně jako zajištění nákladu a technický stav motorového vozidla a přívěsu, souprav

 • doklady od nákladu a předepsané vybavení vozidla při přepravě nebezpečného zboží

 • příslušné hodnoty hluku a znečišťujících látek ve výfukových plynech motorových nákladních vozidel k přepravě zboží


Při kontrolách zjištěných nedostatků, bývá udělená pokuta řidiči na místě a je požadováno okamžité uhrazení na účet. V případě provinění, která vyžadují posouzení příslušných orgánů, je potřebné zjištěnou závadu odstranit a rozhodnutí přijde poštou majiteli (dopravci). Kontroloři přijímají při námitkách v závislosti na druhu závažnosti přestupků různá opatření kterými příkladem jsou:

 • vyhotovené kontrolní zprávy a u cizinců peněžní záruky

 • výstrahy, které při opakovaném prohřešení bývá velmi tvrdě posuzováno

 • případně při velmi závažných porušení přistupují i k zakázání v pokračování jízdy


Nevíte co je to BAG? Spolkový úřad pro nákladní dopravu ( BAG ) je zodpovědný za dopravu (průmyslové) zboží v Německu příslušných nezávislých vyšší federální orgán pod jurisdikci Spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury (BMVI), viz. § 10 GüKG (zákon o silniční dopravě). BAG sídlí v Kolíně nad Rýnem; Prezidentem je Andreas Marquardt. Jeho zástupcem (viceprezidentem) je Christian Hoffmann.

2 042 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comentários


bottom of page