top of page
Vyhledat

Kabotáž, aneb když lezete do zelí německým dopravcům

Každý dopravce provozující nákladní dopravu pro cizí potřebu, který je držitelem licence, je oprávněn provozovat za stanovených podmínek kabotáž.

 • pro ty, co neznají výraz kabotáž, jedná se zjednodušeně o případ, kdy nakládáte v cizí zemi (mimo ČR nebo SR) a v té zemi i vykládáte

 • standardně v rámaci mezinárodní kamionové dopravy vozíte zboží z jedné země (obyčejně své domovské) do jiné anebo zpět

 • pokud ale nakládáte zboží např. v Německu a vezete jej na vykládku opět v Německu, nejedná se o vnitrostátní přepravu (vnitrostátní přeprava v Německu platí jen pro Německé dopravce), ale o kabotáž

Dopravce však musí splňovat podmínky, které jsou nedílnou součástí kabotáže. Dopravce musí být držitelem licence k provozování dopravy a řidič musí mít, pokud je státním příslušníkem třetí země, platné osvědčení řidiče.


Potažmo vnitrostátní silniční nákladní přepravy uskutečněná v hostitelském členském státě dopravcem „nerezidentem“ lze provádět pouze pokud tento podnikatel může předložit jasné důkazy o dovozu v rámci mezinárodní přepravy a o každé návazné kabotáži, kterou uskutečnil.

 • jinými slovy - pokud chcete dělat kabotáž, musíte mít důkaz, že jste před ní provedli mezinárodní přepravu zboží

Údaje uvedené pro poslední mezinárodní přepravu a kabotážní přepravu musí mít řidič uveden buď v CMR, nebo nákladním listu a musí jasně obsahovat

 • jméno, adresa a podpis odesílatele

 • jméno, adresa a podpis podnikatele v silniční nákladní dopravě

 • jméno a adresa příjemce; po dodání nákladu i jeho podpis a datum dodání

 • místo a datum přejímky nákladu a místo určené pro dodání

 • běžný popis nákladu a způsobu balení, v případě nebezpečných věcí pak jejich všeobecně známý popis, jakož i počet balení a jejich zvláštní označení a čísla;

 • hrubá hmotnost nákladu nebo jiné vyjádření jeho množství

 • registrační značka (poznávací značka) motorového vozidla a návěsu

Podnikatelé v silniční nákladní dopravě provádějící dopravu pro cizí přepravu, jsou oprávněni v návaznosti na mezinárodní přepravu věcí z jiného členského státu nebo ze třetí země do hostitelského členského státu provést po dodání nákladu s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy s týmž motorovým vozidlem, až 3 kabotážní přepravy. K poslední vykládce v rámci kabotáže musí v hostitelském členském státě dojít do 7 dnů od poslední vykládky navazující na mezinárodní přepravu.

Kabotáž může být provedena dvojím způsobem

 1. s maximální délkou 7 dnů v jednom státě v počtu 3 sabotážních přeprav

 2. s maximální délkou 7 dnů prováděné v různých členských státech, přičemž v každém z jednotlivých států smí trvat jedna kabotážní přeprava maximálně 3 dni

Kabotážní přepravu musí dodržet dopravce i u takových přeprav pro cizí potřebu, pro kterou není vydávána licence. Jedná se o přepravy:

 • poštovních zásilek v rámci univerzální služby

 • poškozených nebo havarovaných vozidel

 • konaná vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně největší přípustné hmotnosti přípojného vozidla, nepřesahuje 3,5 tuny594 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Comments


bottom of page