top of page
Vyhledat

Karanténa pro osoby pracující v mezinárodní kamionové dopravě - pravidla

Jakožto pracující v mezinárodní kamionové dopravě, máte specifický režim přizpůsobený tak, abyste měli možnost svou práci vykonávat a nevztahují se na vás pravidla pro pendlery. Zákaz vstupu na území České republiky se nevztahuje na osoby pracující v mezinárodní dopravě, a to:

 • řidiče nákladních vozidel (závozník není řidičem, nelze na něj vztáhnout výjimku!),

 • řidiče autobusů (týká se zejména tzv. repatriačních autobusů),

 • posádky vozů správce komunikace,

Dále pak se nevztahuje na:


 • řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami,

Výjimky, které nelze považovat za mezinárodní kamiónovou dopravu:


 • osoba(y) jedoucí osobním autem (dodávkou) do zahraničí/nebo cizinci do ČR a vykonávají práci v dopravě v rámci jednoho státu - např řidič přejede osobním autem do Německa, kde týden jezdí s kamionem vnitrostátní dopravu a poté se na víkend vrací do ČR, nebo v Německu jezdí celý týden autobusem apod. Toto nesplňuje požadavek na mezinárodní dopravu. V takovém případě jsou tyto osoby v režimu pendlerů.

Jaká vozidla jsou zařazená do mezinárodní „kamionové“ dopravy a jiné mezinárodní dopravy, aby splnili řidiči podmínku pro vstup:

 • N1 = nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5t - může se jednat i o běžná osobní vozidla, např. verze kombi, dříve se daly vizuálně rozlišit podle povinné mříže oddělující zavazadlový prostor, nyní rozhoduje už pouze jejich registrace dle tzv. technického průkazu vozidla, dále sem patří nejčastěji nákladní dodávky,

 • N2 = nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 12 000 kg

 • N3 = nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg


Kategorie M (osobní vozidla) není považována do mezinárodní „kamionové“ dopravy a jiné mezinárodní dopravy, aby splnili řidiči podmínku pro vstup.


Řidič bohužel nesmí ani převést kolegu - závozníka, rodinné příslušníky apod., pokud nejde o případy, na které se vztahuje některá z ostatních výjimek - např. repatriace a sloučení rodiny

Naopak:

Řidiči vezoucí pracovníky mezinárodní dopravy, např. řidiče kamionu, může vést jiný řidič - ale pouze v případě střídání a nemusí být řidič zaměstnancem stejné firmy, tj, může jít o smluvní dopravu - tento řidič dokládá smlouvou o této smluvní dopravě. Jinými slovy - řidič kamionu nesmí převézt přes hranice jiného řidiče jako "stopaře".


A co karanténa?


Pro všechny řidiče mezinárodní kamionové dopravy platí podle usnesení vlády č. 387 ze dne 6. dubna 2020 s platností od 14. dubna 2020 tato pravidla karantény:


 • povinná nařízená karanténa se vztahuje na řidiče, který předpokládá dobu pobytu po návratu na území ČR delší než 14 kalendářních dní nebo pokud doba jeho cesty trvala déle než 14 kalendářních dní

 • musí dodržovat maximální obezřetnost a omezit přímý osobní kontakt s okolím i během své cesty

 • pokud jste vracející se řidič, zůstaňte na povinné pauze v kruhu své rodiny


Cesty které můžete po návratu ze zahraničí bez obav po ČR provádět, přičemž nejste v karanténě, jsou:


 • cesty do a ze zaměstnání a výkon zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a tento výkon

 • cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

 • cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

 • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

 • cesty zpět do místa svého bydliště,

 • pohřby


Výše uvedené jsou pravidla platná pro všechny obyvatele ČR, nejen řidiče MKD.

101 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Commenti


bottom of page