top of page
Vyhledat

Kdy dochází k odebrání řidičského průkazu a jak jej získat zpět?

Odebrání řidičského průkazu je nepříjemná situace pro řidiče. Chvilka nepozornosti a může dojít k situaci, kdy čelíte ztrátě oprávnění řídit motorová vozidla. Nejenže to není záležitost chvilková, jedná se v převážné většině o jeden, dvou a víceletá odebrání oprávnění. V případě profesionálního řidiče, se může rodina potýkat v návaznosti s existenčními problémy. U jakých provinění může ke ztrátě řidičského oprávnění dojít?

1. V důsledku takového provinění, kdy je porušení kvalifikováno jako trestný čin.


 • ublížení na zdraví - při nehodě ublížíte účastníkovi dopravní nehody

 • ohrožení pod vlivem návykové látky 

 • obecného ohrožení - zde se jedná o závažnou situaci, kdy se rozsah zavinění dotýká více než malého rozsahu

2. Dopustí-li se řidič během 12-ti po sobě následujících měsíců nejméně 3x přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 


 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 30 km/h a mimo obec o 50 km/h

 • průjezd křižovatky na červenou

 • předjíždí na přechodu pro chodce nebo předjíždí způsobem, který ohrožuje chodce, protijedoucí řidiče nebo řidiče, před něž se zařazuje při předjíždění

 • nedá přednost v jízdě

 • vjede na železniční přejezd v případech, kdy je to zákonem zakázáno


V případě, že se řidič dopustí během jednoho roku tří z výše uvedených přestupků, může mu být odebrán řidičský průkaz až na 6 měsíců z rozhodnutí obecního úřadu s rozšířenou působností.

3. Způsobí-li řidič dopravní nehodu, kterou je povinen nahlásit a neučiní tak.


Dopravní nehody, u kterých není povinnost hlášení:

 • není nikdo zraněn nebo usmrcen, zároveň 

 • nesmí dojít ke zjevné škodě na zúčastněných vozidlech a přepravovaných věcech vyšší než 20 000,- Kč 

 • shoda účastníků o vině

 • bez poškození třetí osoby - značení, sloup osvětlení, strom

4. Obec s rozšířenou působností může odebrat řidičský průkaz řidiči, který způsobil dopravní nehodu jakožto  řidič vozidla hromadné dopravy osob.


5. Dále pokud dosáhla stavu „vybodování“ = 12 ti bodů


6. V případě řízení v podnapilosti a odmítnutí podrobení se zkoušce alkoholu v krvi.

Jakým způsobem zažádat o navrácení odebraného řidičského průkazu?


 • potvrzení lékařského posudku ke způsobilosti řízení motorových vozidel

 • absolvovat dopravně psychologické vyšetření

 • v autoškole absolvovat zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

 • doložit výpis z karty řidiče


Náklady a ztráta zaměstnání, jsou vždy tím největším úskalím v souvislosti s odebráním řidičského oprávnění.

2 372 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

コメント


bottom of page