top of page
Vyhledat

Kompletní přehled kontrol na hranicích v celé EU

Sousední země:

Německo

Od 16. 3. zavedlo hraniční kontroly na vnitřních hranicích s Rakouskem, Švýcarskem, Francií, Lucemburskem a Dánskem. Výjimky tvoří občané, přeshraniční pracovníci, apod. Osoby z dalších zemí jsou vpuštěni pouze v případě prokázání nezbytnosti cesty. V případě prokázání příznaků je odepírán vstup. Německo umožňuje transit EU občanů přes své území (potřeba prokázat). Více informací zde.


Rakousko

Od 11. a 14. 3.  zavedlo kontroly na vnitřních hranicích s Itálií, Švýcarskem a Lichtenštejnskem - vstup do Rakouska s těchto zemí je povolen pouze s certifikátem o bezinfekčnosti (výjimku mají přeshraniční pracovníci). Transit občanů EU je povolen za podmínky, že nedojde k zastavení. Více informací zde.


Polsko

Od 15. 3. zavedlo kontroly na všech vnitřních hranicích EU. Vstup do země mají všichni cizinci s výjimkou osob s legálním pobytem, přeshraniční pracovníci, apod. Transit občanů EU je velice komplikovaný. V případě nákladní dopravy je nutnost mít vyplněný formulář.  Více informací zde a zde.


Slovensko

Od 13. 3. zavedlo kontroly na všech vnitřních hranicích EU. Vstup na území je povolen pouze občanům, osobám s pobytovým oprávněním, přeshraničním pracovníkům, apod. Slovensko uzavřelo všechna mezinárodní letiště. Více informací zde.


Další země EU / Schengenského prostoru:

Belgie

Prozatím nebylo přijato restriktivní cestovní opatření pro občany EU. Více informací zde.


Bulharsko

Zákaz vstupu osob z 15 zemí, které byly vyhodnoceny jako rizikové (výjimku mají občané, osoby s platným pobytem, apod.). Více informací zde.


Dánsko

Od 14. 3. zavedlo kontroly na všech vnitřních hranicích EU. Cizinci mohou vstoupit do země, pouze pokud prokáží k tomu uznatelný důvod (např. osoby s povoleným pobytem, práce v Dánsku, apod.). Více informací zde.


Estonsko

Od 17. 3. zavedlo kontroly na všech vnitřních hranicích EU. Vstup je umožněn pouze občanům Estonska, osobám s povoleným pobytem, diplomatům, apod. Více informací zde.


Finsko

Od 19. 3. zavedlo kontroly na všech vnitřních hranicích EU. Konkrétnější detaily nejsou prozatím k dispozici. Více informací zde.


Francie

Od 17. 3. zavedlo kontroly na všech vnitřních hranicích EU. Vstup do země je až na výjimky zakázán (občané, osoby s pobytem, přeshraniční pracovníci, apod.). Více informací zde.


Chorvatsko

Během hraniční kontroly je prověřováno, zda osoba nebyla v rizikové zemi v posledních 14 dnech - pokud ano, osobě může být odepřen vstup nebo je dána do 14-ti denní povinné karantény. Transit osob je povolen, pouze pokud nevykazují příznaky COVID-19. Více informací zde.


Irsko

Všem osobám cestujícím do země je nařízena domácí karanténa. Více informací zde.


Island

Více informací zde.


Itálie

Karanténa celé země. Více informací zde.


Kypr

Vstup do země je povolen pouze následujícím kategoriím osob: občané Kypru, osoby s legálním pobytem, diplomaté, apod. Více informací zde.


Litva

Od 14. 3. zavedla kontroly na vnitřních hranicích EU. Vstup je povolen pouze občanům, osobám s legálním pobytem, apod. Více informací zde.


Lotyšsko

Prozatím povolen volný pohyb přes vnitřní hranice EU. Více informací zde.


Lucembursko

Vláda očekává posílení opatření na hranicích s Německem. Více informací zde.


Lichtenštejnsko

Nejsou známy.


Maďarsko

Od 11. 3. zavedlo kontroly na všech vnitřních hranicích EU. Vstup do země je povolen pouze občanům země a osobám s legálním pobytem. Více informací zde.


Malta

Povinná karanténa pro všechny osoby přijíždějící do země.. Více informací zde.


Nizozemsko

Prozatím nebylo přijato žádné restriktivní cestovní opatření. Více informací zde.


Norsko

Od 16. 3. zavedlo kontroly na všech vnitřních hranicích EU. Do země mají povolen vstup pouze občané, osoby s legálním pobytem, apod. Více informací zde.


Portugalsko

Od 16. 3. zavedlo kontroly na hranicích se Španělskem. Do země mají povolený vstup pouze občané, osoby s legálním pobytem, apod. Více informací zde.


Rumunsko

Všechny osoby, které vstoupí do Rumunska ze zemí s více než 500 případy COVID-19, musí do karantény. Více informací zde.


Řecko

Povinná karanténa pro všechny osoby, které přicestují do země. Více informací zde.


Slovinsko

Z Itálie mohou vstoupit pouze osoby s potvrzením o negativním testu na COVID-19. Hranice se Slovinskem a Chorvatskem jsou otevřená. Více informací zde.


Spojené království

Země doposud nepřijala restriktivní cestovní opatření. Více informací zde.


Španělsko

Dne 17. 3. vláda uzavřela vnitřní hranice EU a do země pouští pouze španělské občany, osoby s povoleným pobytem, přeshraniční pracovníky, apod. Více informací zde.


Švédsko

Prozatím nebylo přijato žádné restriktivní cestovní opatření pro občany EU. Více informací zde.


Švýcarsko

Od 13. 3. 2020 zavedlo hraniční kontroly na hranicích s Itálií, které 16. 3. 2020 rozšířila i na Francii, Německo a Rakousko. Do země mají povolený vstup pouze občané, osoby s povoleným pobytem a přeshraniční pracovníci (musí se prokázat potvrzením o zaměstnání). Více informací zde.


Zdroj: Ministerstvo Vnitra ČR

163 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Commenti


bottom of page