top of page
Vyhledat

Kontrola CMR v Itálii

Na co si dát v Itálii pozor a jak postupovat v případě udělení pokuty a zadržení vozidla?

Případy pokutovaných profesionálních řidičů kamionů, kteří nemají přesně a správně vyplněn doklad CMR nebo mají zákonem požadované údaje v jiné části dokladu, např. v jiném řádku, jsou v Itálii velice časté. 

Doporučujeme řidičům, aby se nechali proškolit na správné vyplňování CMR, a to od svého dopravce. Italská policie za nedostatky v CMR uděluje nebývale vysoké pokuty v řádech tisíců eur. I v chybách, které jsou evidentně důsledkem nedostatečné pozornosti, může zabavit vozidlo na tři měsíce. 

Způsobí tím dopravci nemalé potíže, náklady a ztráty. Současně se nelze spoléhat na úlohu konzulárního oddělení zastupitelského úřadu, která je v těchto případech velice omezená. Většinou sotva spočívá v předání informací, včetně odkazu na seznam právních zástupců pro Itálii, kteří ovládají italský a český jazyk.

Dle italských zákonů odvolání proti udělené pokutě nad 1.100 Eur musí být podáno prostřednictvím právního zástupce. Jediným opravným prostředkem, který nám byl mnohokrát potvrzen i rozhovory s policií, je podání odvolání proti udělení pokuty. O pokutě pak musí rozhodnout soud. Odvolání lze podat u místně příslušné prefektury nebo u smírčího soudu.

Řešení situace v případě vystavení pokuty

Prostřednictvím advokáta tedy můžete podat v co nejkratší lhůtě odvolání proti přestupku u smírčího soudce (Giudice di Pace). Smírčí soudce má pravomoc dočasně pozastavit výkon trestu, tj. kamion by mohl být vydán již v řádu několika týdnů - záleží na místě pokuty, zpravidla čím větší město, tím delší čekací lhůta. 

Pozor! 

Při pochybnostech o správnosti udělení pokuty se doporučuje ještě před rozhovorem s advokátem nepodepisovat protokol a rovněž neplatit kauci. 

Ne vždy totiž tzv. kauce znamená automatické vydání vozidla. Odvolání adresované prefektovi, se ze zkušeností místních právníků nesetkávají obvykle s úspěchem. Lhůty jsou navíc podstatně delší. Prefekt nemá rovněž možnost pozastavit trest.266 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Kommentare


bottom of page