top of page
Vyhledat

Můžu použít OUT když vezu mléko?

N561 a pravidla používání tachografu a zejména funkce OUT jsou docela složitá disciplína.

 • dobré je to tam, kde zákon jasně definuje jak se má v každé situaci postupovat a rovněž Policie hodnotí konkrétní případy stejným způsobem

 • složitější je to tam, kde zákon buď není jednoznačný (lidé si ho vykládají různým způsobem), anebo zákon konkrétní situace nepopisuje a pak jsme odkázání na to "jak to dělají všichni" a taky jak posuzuje situaci Policie

 • a aby toho nebylo málo, v každé zemi je to trochu jinak - jelikož tyto případy nespadají pod mezinárodní regulaci N561, každá země k tomu může přistoupit dle vlastního uvážení

Jednou ze specifických disciplín je převoz mléka. Pro ty méně trpělivé to shrneme následovně:

 • zákon říká, že na převoz mléka se N561 nevztahuje

 • co zákon ale nikde neříká je, co máte dělat s tachografem, když mléko vezete. Jelikož se na tuto přepravu nevztahuje N561, tak ani nemusíte používat tachograf. Ten by měl být nečinný - jestli to ale znamená, že má být ve stavu OUT, to už nikde definováno není

 • domníváme se, že vzhledem k výše uvedenému by tedy řidič, který převáží mlíko, měl mít na tachografu nastaveno OUT. Případně vůbec nemusí mít tachograf. Nicméně zajímají nás praktické zkušenosti, na které jste VY narazili při přepravě mléka. Neváhejte nám napsat pod článek

 • upozorňujeme, že i když tato přeprava nespadá pod N561, řidič je pořád povinen dodržovat přestávky podle vyhlášky č. 478/2000 Sb § 3 odst. 5

O vyjádření k věci jsme požádali i Ministerstvo Dopravy. Jakmile obdržíme odpověď, budeme vás informovat.


Pro ty, co se chtějí dovědět víc o výjimkách z N561, máme i bližší informace:


Kdy nepodléhá přeprava pod N561/2006 (režim práce řidiče) a N165/2014 (o tachografech)? Podle článku 3 N561/2006

 • vozidla používaná pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka tratě této linky nepřesahuje 50 km (UPOZORNĚNÍ: v případě této výjimky se na přepravy v ČR použije úprava obsažená v § 3 odst. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 478/2000 Sb. v návaznosti na §§ 17-19 nařízení vlády č. 589/2006 Sb. Řidič rovněž musejí zaznamenávat své činnosti dle § 1a vyhlášky č. 478/2000 Sb.)

 • vozidla nebo jejich kombinacemi s maximální přípustnou hmotností nepřekračující 7,5 tun, která jsou používána pro přepravu materiálu, zařízení nebo strojů, jež řidič při výkonu svého povolání potřebuje, a která jsou používána pouze na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost

 • vozidla, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 40 kilometrů v hodině

 • vozidla, která jsou ve vlastnictví ozbrojených sil, sil civilní obrany, požárních sborů a sil odpovědných za udržování veřejného pořádku nebo jsou jimi najata bez řidiče, uskutečňuje-li se přeprava v rámci jím svěřených úkolů a je-li pod jejich kontrolou

 • vozidla, včetně vozidel používaných při neobchodní přepravě humanitární pomoci, používanými za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích

 • specializovanými vozidly používanými pro lékařské účely

 • speciálními havarijními vozidly, operují-li v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla

 • vozidly používanými při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby, a novými nebo přestavěnými vozidly, která ještě nebyla uvedena do provozu

 • vozidly nebo jejich kombinacemi, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5 tuny a která se používají k neobchodní přepravě zboží

 • obchodními vozidly, která jsou podle právních předpisů členského státu, ve kterém se používají, považována za historická vozidla a používají se k neobchodní přepravě cestujících nebo zboží.

V případě výjimek uvedených pod písm. aa) až i) řidiči dodržovat režim činnosti řidiče nemusí a rovněž nemusí vést záznamy o své činnosti

Kdy rozhodují o výjimkách členské státy samy za sebe?


Podle článku 13 N561/2006

To však není celé protože článek 13 N561/2006 nám ještě více vyjadřuje, které činnosti pod N561 nespadají a vozidlo tedy nemusí být vybaveno tachografem. Jedná se o takzvané „fakultativní výjimky“ a členské státy EU mohou rozhodnout, zda pro tyto přepravy stanoví jiný režim. Každý členský stát tedy na svém území nebo po dohodě s jiným členským

státem na jeho území může udělit další výjimky a stanovit individuální podmínky vztahující se na tyto na níže uvedené přepravy.

 • vozidla používaná pro svoz mléka z hospodářství či zpětnou přepravu nádob na mléko nebo mléčných výrobků určených pro krmení zvířat do hospodářství

 • vozidla ve vlastnictví orgánů veřejné moci

 • vozidla používaná nebo najatá bez řidiče (zemědělství, lesnictví, chovatelskými podniky a podniky rybolovu pro přepravu zboží jako součást jejich podnikatelské činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla)

 • vozidla nebo kombinacemi vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřekračuje 7,5 tuny, za účelem doručování zásilek v rámci všeobecných služeb, poskytovatelé všeobecných služeb definovaní v čl. 2 bodě 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu, pouze na tratích v okruhu do 100 kilometry od místa obvyklého odstavení vozidla a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost

 • vozidla používaná na ostrovech s rozlohou do 2 300 km 2, které nejsou spojeny se zbytkem území státu mostem, brodem nebo tunelem

 • vozidly používanými pro přepravu zboží na tratích v okruhu do 100 kilometry od místa obvyklého odstavení vozidla s pohonem na zemní nebo zkapalněný plyn nebo elektřinu, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřesahuje 7,5 tuny

 • vozidly používanými pro výcvik žadatelů o řidičské oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti či jejich přezkoušení za předpokladu, že nejsou využívána k obchodní přepravě zboží nebo cestujících

 • vozidly používanými v souvislosti s kanalizačními sítěmi, ochranou před povodněmi, údržbou rozvodů vody, plynu a elektřiny, údržbou a kontrolou silnic, odvozem a likvidací domovního odpadu, telegrafními a telefonními službami, rozhlasovým a televizním vysíláním a detekcí rozhlasových nebo televizních vysílačů nebo přijímačů

 • vozidly s 10 až 17 sedadly používanými výlučně k neobchodní přepravě cestujících

 • specializovanými vozidly přepravujícími cirkusy a lunaparky

 • speciálně vybavenými vozidly pro mobilní projekty, jejichž hlavním účelem po zaparkování je využití k vzdělávacím účelům

 • specializovanými vozidly přepravujícími peníze nebo cennosti

 • vozidla používaná pro přepravu zvířecích odpadů nebo zvířecích těl neurčených k lidské spotřebě

 • vozidla používaná výhradně na komunikacích uvnitř distribučních center jako přístavy, překladiště nebo železniční terminály

 • vozidla používaná pro přepravu živých zvířat z hospodářství na místní trhy a naopak nebo z trhů na místní jatka ve vzdálenosti 100 kilometrů

Tyto výjimky však neopravňují k nedodržování povinných přestávek, který je i při použití potřebné dopravcem stále dodržovat přesněji podle vyhlášky č. 478/2000 Sb § 3 odst. 5. I když tedy v České republice tyto výjimky platí a mohou jich dopravci využít, v dalších členských státech EU může být situace odlišná.

189 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page