top of page
Vyhledat

Ministerstvo práce, sociál. vecí a rodiny spustilo pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú od 6. apríla 2020 od 12:00 žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Od stredy, 8. 4. 2020, budú môcť od 16:00 žiadať o príspevky aj ostatní záujemcovia, a to zamestnávatelia s poklesom tržieb a SZČO. 1. Zamestnávatelia, ktorí povinne zatvorili prevádzky (opatrenie 1)

 • Zamestnávatelia a SZČO môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku , najviac vo výške 1 100 eur.

 • na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa

Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800 000 eur na celé obdobie realizácie projektu. 2. SZČO, ktoré nie sú zamestnávateľmi a povinne zatvorili prevádzky alebo obmedzili svoju činnosť ktorým poklesli tržby o najmenej 20 % (opatrenie 2)

 • môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca . Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.

 • môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti. Môžu požiadať aj o príspevok na mzdu zamestnanca podľa opatrenia

 • ktoré prerušili alebo obmedzili svoju činnosť alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.


Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§142 Zákonníka práce). Nárok na príspevok má SZČO iba vtedy, ak bola povinne alebo dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny. Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť. pokles tržieb (kategórie) marec 2020

 • menej ako 10% 0,-eur

 • 10 % - 19,99% 90,- eur

 • 20 % - 29,99% 150,- eur

 • 30 % - 39,99% 210,- eur

 • 40 a viac % 270,- eur


pokles tržieb (kategórie) apríl 2020

 • menej ako 20% 0,- eur

 • ≥ 20 % (od 20,00-39,99%) 180,- eur

 • ≥ 40 % (od 40,00-59,99%) 300,- eur

 • ≥ 60 % (od 60,00-79,99%) 420,- eur

 • ≥ 80 % (od 80% a viac) 540,- eur

5 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page