top of page
Vyhledat

Německo - přehled výjimek ze zákazu jízdy po jednotlivých spolkových zemích

Výjimky udělené jednotlivými spolkovými zeměmi ze zákazu jízdy nákladních vozidel s hmotností nad 7,5 t platné v neděli a dnech státních svátků dle vyhlášky StVO par. 30, odst. 3 a par. 46 odst.. 1 č.1 


Bádensko - Württembersko

 • obecná výjimka byla udělena bez ohledu na druh zboží

 • výjimka platí do 9.3. - 5.4.


Bavorsko

 • obecná výjimka byla udělena bez ohledu na druh zboží, včetně prázdných jízd

 • tato všeobecná výjimka platí do 27.3. - 19.4.

 • od 20.4. - 30.5. bude výjimka pokračovat pro trvanlivé potraviny a hygienické potřeby, zásobování maloobchodu


Berlín

 • výjimka je u suchého zboží (potraviny) a zdravotnických potřeb, včetně prázdných jízd, pro zásobování maloobchodu

 • platnost od 13.3. - 1.6.


Brandenbursko

 • obecná výjimka byla udělena bez ohledu na druh zboží, včetně prázdných jízd

 • platnost výjimky 20.3. - 26.4.


Brémy

 • obecná výjimka byla udělena bez ohledu na druh zboží pro zásobování maloobchodu, včetně prázdných jízd

 • platnost výjimky 19.3. - 1.6.2020


Dolní Sasko

 • obecná výjimka byla udělena bez ohledu na druh zboží, včetně prázdných jízd

 • platnost výjimky 18.3. - 30.5.


Durýnsko

 • výjimka platí jen u potravin, hygienických potřeb, zdravotnických potřeb, včetně prázdných jízd

 • platnost výjimky 10.2. - 1.6.


Hamburg

 • obecná výjimka byla udělena bez ohledu na druh zboží, včetně prázdných jízd

 • formulace hovoří pouze o nedělní výjimce - nikoliv prázdninách!

 • platnost výjimky 18.3. - 16.4.


Hesensko

 • obecná výjimka byla udělena bez ohledu na druh zboží, včetně prázdných jízd

 • platnost výjimky 27.3. - 30.6.


Meklenbursko-Přední Pomořansko

 • obecná výjimka byla udělena bez ohledu na druh zboží, včetně prázdných jízd; včetně prázdnin

 • platnost výjimky 18.3. - 30.6.


Porýní - Falcko

 • obecná výjimka byla udělena bez ohledu na druh zboží, včetně prázdných jízd

 • platnost výjimky 16.3. - 26.4. do 22:00 h


Sársko

 • obecná výjimka byla udělena pro přepravy suchého zboží (potraviny) a hygienických potřeb.

 • V průvodních dokladech musí být uvedeno místo nakládky a vykládky i druh přepravovaného zboží s okamžitou platností do odvolání


Sasko

 • výjimka je u suchého zboží (trvanlivé potraviny) a zdravotnických potřeb včetně prázdných jízd. 

 • V průvodních dokladech musí být uvedeno místo nakládky a vykládky i druh přepravovaného zboží.

 • platnost výjimky 11.3. - 5.4.


Sasko - Anhaltsko

 • výjimka u suchého zboží (potraviny), hygienických a zdravotnických potřeb, včetně prázdných jízd

 • Během července a srpna není nutné žádat o výjimku z dodatečných letních zákazů jízd - platí včetě prázdnin; v průvodních dokladech musí být uvedeno místo nakládky a vykládky i druh přepravovaného zboží 

 • platnost výjimky 16.3. - 31.8.


Severní Porýní - Vestfálsko

 • obecná výjimka byla udělena bez ohledu na druh zboží, včetně prázdných jízd

 • platnost výjimky 19.3. - 30.5.


Šlesvicko-Holštýnsko

 • obecná výjimka byla udělena bez ohledu na druh zboží, včetně prázdných jízd

 • platnost výjimky 18.3. - 26.4.

414 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page