top of page
Vyhledat

Na co se často ptáte - otázky důležité pro vaši práci

Otázka: Ztratil jsem paměťovou kartu a jsem v zahraničí


V tento okamžik, můžete požádat místní policii o sepsání protokolu o tom, že jste ztratil paměťovou kartu. Pokud není v blízkosti policie a nemáte možnost toto vystavení získat, sepište událost s vlastnoručním podpisem o tom, že jste kartu ztratili včetně údajů o místě a datumu, kde ke ztrátě došlo. Pro návrat je umožněno jet pouze na výtisky s tím, že na toto máte lhůtu 15 ti dnů. Zákon nevylučuje, že to může být i déle, v případě nezbytnosti je to možné.

Otázka: Byl jsem pokutován za přestupek a celá událost byla postoupena ke správnímu řízení - co když mě znovu zastaví kontroloři v jiném státě, mohou mě opět pokutovat?


Co se týká paměťové karty, je na ni vytvořen záznam, který značí konkrétního dne a čase, že byly záznamy z karty načteny kontrolory. Není však uvedené, jestli jste za daný přestupek byl pokutován a nebo je s Vámi vedeno správní řízení. V případě, že jste tedy byly řešeni, či jste v řešení orgány kontrol v jiném členském státě, jsou povinni Vám vystavit řádně vypsaný protokol, kterým se prokazujete. V tomto případě již za stejný přestupek pokutování nebudete.


Otázka: Jak mohu kompenzovat zkrácenou týdenní dobu odpočinku?


Nejdříve, co nám říká Nařízení 561/2006 - Během dvou po sobě jdoucích týdnů musí řidič dodržet alespoň dvě pravidelné týdenní doby odpočinku nebo pravidelné týdenní doby odpočinku a zkrácenou dobu týdenního odpočinku nejméně 24 hodin.  Toto snížení dob odpočinku musí být vyrovnáno do konce následujícího třetího týdne. Chybějící hodiny, které chybí do 45 hodin pravidelné týdenní doby odpočinku, musí být nahrazeny jejich připojením k jiné době odpočinku nejméně však 9 hodin.


Otázka: Kdy musím předložit potvrzení o činnosti, mám jej vůbec používat, když už mám „smart“ tachograf?


V případě analogového tachografu musí mít řidič potvrzení o činnostech a ke kontrole vždy předloží přesné vykázání pracovního režimu řidiče. V případě digitálního tachografu musí být dodatek vždy proveden na kartě řidiče pomocí ručního zadání v tachografu. V případě starších digitálních tachografů, kde není možné tuto dobu ručně zadat, či je tato doba v důsledku nemoci a dlouhodobého výpadku v řízení podléhající Nařízení 561/2006, musí mít k prokázání doby činnosti potvrzení o činnostech na posledních 28 dnů.

11 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page