top of page
Vyhledat

Na Ukrajině bude fungovat Všeobecné prohlášení o příjezdu při překročení celní hranice

Asociace AsMAP UA informovala, že od 7. listopadu 2020 bude pro dovoz zboží na Ukrajinu, včetně tranzitu, povinna Všeobecná deklarace příjezdu (SAD). SAD se stane povinným pro přepravu zboží přepravovaného přes celní kontrolní body na Ukrajině a státní celní správě. SAD je elektronická zpráva se souborem příslušných údajů, generovaná dopravcem (nebo jeho jménem jinou osobou - celním deklarantem) a zaslaná ve formě elektronického souboru celnímu orgánu na Ukrajině a je možné jej vyplnit přímo na webovém portálu Státní celní služby. Při předkládání Všeobecné deklarace o příjezdu dochází k předběžné analýze (před příjezdem na kontrolní místo na celní hranici Ukrajiny) informací o přepravě zboží dováženého do země nebo při tranzitu do jiných zemí.

Za odeslání oznámení odpovídá přepravní společnost, alespoň jednu hodinu před přejezdem přes hranice. V současné době se zejména nahlašují společnosti, které nemají sídlo na Ukrajině.

SAD se neuvádí v těchto případech:

 • zboží přepravované v námořních, říčních a leteckých plavidlech, které se během svého pobytu na celním území Ukrajiny nezastaví v přístavech nebo na letištích umístěných na tomto území

 • zboží přepravované potrubím a elektrickým vedením

 • dopisy, pohlednice a secogramy

 • zboží přepravované v souladu s požadavky aktů Světové poštovní unie

 • vojenské vybavení a další zboží podle článku 252 kodexu

 • zboží dovážené na celní území Ukrajiny osobami, kterým byly poskytnuty celní výhody podle celního kodexu Ukrajiny a které jsou dováženy na celní území Ukrajiny v souvislosti s poskytováním těchto výhod

 • zboží přepravované s použitím knihy (karnetu) ATA

 • zboží přepravované občany pro osobní, rodinné a jiné potřeby nesouvisející s obchodní činností, v příručních zavazadlech nebo v doprovodu zavazadel

 • zboží dovážené pro sportovní účely účastníky oficiálních sportovních soutěží

 • dodávky na palubě vozidla přijíždějícího na celní území Ukrajiny

 • osobní vozidla

 • zboží potřebné k překonání následků přírodních katastrof, nehod, katastrof, epidemií

 • orgány a další lidské anatomické materiály pro transplantaci

Pomocí TIR-EPD podle současného stavu není přímo možné zaznamenávat a přenášet data ukrajinského SED. Bude se muset tedy využívat služeb celního deklaranta, který zajistí potřebné informace z oznámení TIR-EPD a poté vytvoří oznámení SED.


Nezapomeňte si zkontrolovat před jízdou zákazy jízdy kamionů na www.d365.cz/zakazy-jizdy
18 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page