top of page
Vyhledat

Nedostatek řidičů je dlouhodobě neřešený problém

Ve slovenském týdeníku Trend vyšel zajímavý rozhovor o problémech v nákladní dopravě. Část z něj je zaměřena na problematiku nedostatku řidičů kamionů.


Upozorňujete i na problémy s nedostatkem řidičů kamionů v mezinárodní dopravě

Nedostatek řidičů je dlouhodobý problém, nejen v Evropě. Příčin je víc a firmy řeší spíše symptomy než příčiny.


Z jakých důvodů řidiči kamionů opouštějí tuto profesi?

Objektivní fakt je, že platové podmínky, předvším u řidičů v mezinárodní dopravě, jsou nízké. Ale i v zemích jako Německo, kde je platové ohodnocení vyšší, mají nedostatek řidičů, takže plat není hlavní příčinou jejich nedostatku. S tím je částečně spojena otázka přesčasů, diet, sociálního a zdravotního pojištění, které jsou větším problémem. Jedním z hlavních problémů je ale nedostatek důstojných možností na odpočinek a hygienu na cestě. Kvalitních odpočívadel je nedostatek a nové vznikají pomaleji, než je růst dopravy, takže se problém prohlubuje. V zásadě většina států slibuje výstavbu, realita ale slibům neodpovídá. Je to zdrojem frustrace mnoha řidičů.


Uvádíte i důvody, které souvisí přímo se zbožím.

Častou kritikou ze strany řidičů je i požadavek firem, aby řidič kamionu naložil nebo vyložil zboží. Něktorým řidičům to nevadí. V mnoha případech ale tento čas nnení veden jako pracovní doba, takže není zaplacen v přesčasu. Laik by si řekl, že řidič i tak celý den sedí, tak mu trochu pohybu nezaškodí. Ale pokud řidič na paletovém vozíku naloží například 15 tun zboží a hned potom se vydá na cestu, jednoduše není dostatečně na svoji práci odpočatý. S tímto je spojeno i riziko odpovědnosti za škodu při nakládce, která obyčejně není řešena ve prospěch řidiče, protože ten by oficiálně nakládat neměl. Je to velká šedá zóna, která od této profese odradila mnohé řidiče.


Řidiči tedy nevidí žádné snahy o řešení této situace?

Veľkým tématem je i pravidlo pro dobu jízdy a povinného odpočinku. Podle průzkumu, ktorý se realizoval mezi řidiči, přibližně 90 percent z nich považuje současnou legislativu za špatně nastavenou. Pravidla neberou ohled na to, jak se řidič cítí. Proto i když je odpočatý, po odjetí určitého počtu hodin musí zastavit. Obzvlášť nepříjemné je to, když se řidič například v pátek blíží ke svému domovu, ale musí zastavit a domů se dostane až na další den.


Změnilo sa něco v minulých letech poznačených pandemií?

V době covidových lockdownů byly tyto doby odpočinku upraveny a reálně nedošlo ke zhoršení bezpečnostní situace na cestách. Drtivá většina řidičů by ale pravidla pre dobu jízdy a odpočinku nerušila, jen by chtěli jejich úpravu. Zmíním ještě jeden paradox – v regionu ČR a SR úplně v médiích chybí pohled řidiče. K nedostatku řidičů se vždy vyjádřují zaměstnavatelé, nebo politici. I to je jedna z príčin, proč se ten problém nedaří řešit.


#ridic #vodic #ridicikamionu #vodicikamionov #nedostatekridicu #nedostatokvodicov #nakladnidoprava #pracovnipodminky #N561 #dobajizdy #dobaodpocinku #nakladka #vykladka

387 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Na webu eLogistika vyšel článek o problému s nefunkčností starých karet řidičů, kde se mimo jiné píše: "Od 21. srpna 2023 se na základě unijního rozhodnutí nesmí prodávat nová nákladní vozidla s hmot

bottom of page