top of page
Vyhledat

Nová pravidla pokut a zákazu řízení v Německu některé spolkové země přestaly používat

Nový katalog pokut s vyššími pokutami a zákazy řízení za přestupky rychlé jízdy se již v několika spolkových státech nepoužívá. Jak vše prozatím naznačují zástupci vlád jednotlivých států Německa, nebudou používat stávající právní předpisy v probíhajících řízení o přestupcích. V pátek na žádost německé tiskové agentury v Mnichově v Bavorsku ministr vnitra Joachim Herrmann toto potvrdil. Byly vyjmenovány tyto spolkové země:

  • Severní Porýní-Vestfálsko

  • Šlesvicko-Holštýnsko

  • Hamburk

  • Meklenbursko-Přední Pomořansko

  • Dolní Sasko

  • Porýní-Falcko

  • Bádensko-Württembersko

  • Sasko-Anhaltsko

  • Braniborsko

  • Sasko

také v pátek oznámily, že se vrátí do starého způsobu řešení přestupků. Právě probíhající, otevřené, dosud neukončené přestupky a budoucí přestupky budou nyní zpracovány tedy jen podle starého znění zákona pokut. V několika dalších spolkových státech, včetně Severního Porýní-Vestfálska, byl jejich postoj zpočátku nejasný v pátek, však potvrdili zástupci dopravních úřadů, že též budou posuzovat přestupky dle starého znění zákona. Podle nového znění zákona a pokut mohou být řidičské průkazy odňaty na jeden měsíc, pokud jede řidič příliš rychle. Názory na pozastavení posuzování pokut dle nového zákona se mezi jednotlivými státy velmi liší. Například Sársko, podobně jako Bavorsko, oznámilo, že by jen chtěly pozastavit pravidla zákazu řízení. Naproti tomu ministr infrastruktury Durýnska Benjamin-Immanuel Hoff prohlásil, že nevidí důvod tato nařízení stahovat ve prospěch bezohledných řidičů.
31 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page