top of page
Vyhledat

Odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců v Německu

Pokud jste spáchali přestupek, který byl shledán německým soudem, že se nechováte odpovědně v silničním provozu, nebo dokonce bylo vaše jednání nebezpečné, bude Vám uložen zákaz řízení a odebrán řidičský průkaz a to na dobu 6 měsíců.


Jaké tresty zahrnuje zákaz řízení po dobu 6 měsíců, kdy se musíte vzdát řidičského průkazu a lze zkrátit dobu odebrání?

  • Váš řidičský průkaz lze skutečně na tak dlouho odejmout - pak se však hovoří o odebrání řidičského průkazu

  • poté musíte požádat o řidičský průkaz, abyste mohli znovu řídit vozidlo

  • odnětí řidičského průkazu, které může mít za následek šestiměsíční zákaz, hrozí alkoholem (nad 1,1 promile) nebo drogami za volantem, pokud dosáhnete osmi bodů nebo neposkytnete pomoc při nehodě.

Co rozlišovat, embargo nebo zákaz řízení

Pokud máte zákaz řízení (jeden měsíc až tři měsíce), budete muset také odevzdat řidičský průkaz, ale po uplynutí lhůty jej automaticky získáte zpět.

Pokud nastane doba "embarga", váš řidičský průkaz bude odebrán. Pak máte například zákaz řízení po dobu 6 měsíců. Období embarga se může pohybovat od šesti měsíců do maximálně pěti let, ve výjimečných případech doživotně. Musíte také znovu požádat o navrácení řidičského průkazu. Nebude Vám automaticky vrácen zpět.

Lze období embarga zkrátit?

Ano, to je možné, pokud však přesvědčíte soud, že se můžete znovu zodpovědně účastnit silničního provozu. Můžete to prokázat například absolvováním školení. Advokát v oblasti dopravního práva, který vás zastupuje u soudu může soud přesvědčit po jeho absolvování. O snížení období můžete rovněž písemně požádat, ovšem z převážné většiny nebývají naši řidiči ke zvrácení rozhodnutí soudu úspěšní, pokud neprokázali, že jejich úmysl nebyl v rozporu se silničním provozem a jednal například z důvodu první pomoci, která jej přinutila k řízení vozidla. Toto téma je obecně velmi složité. Z hlediska zkrácení doby zákazu oprávnění řídit, je skutečně možné. Zkrácení doby odebrání je v rámci školení i slibu a bez opakované činnosti v rukách advokáta s úspěšností. Počítejte však s tím, že minimální distanc bude tříměsíční.

Pro která porušení platí šestiměsíční zákaz řízení?

  • zvýšená rychlost pro šestiměsíční zákaz řízení se řeší zákazem řízení § 44 trestního zákona - za tento přestupek se zpravidla se zákaz řízení delší než 6 měsíců neuděluje; trvání odebrání řidičského oprávnění bývá mezi jedním až třemi měsíci

  • nelegální automobilové závody

  • řízení pod vlivem alkoholu (od 1,1 promile alkoholu v krvi nebo v riziku od 0,3 promile)

  • řízení pod vlivem drog

  • neposkytnutí první pomoci

  • neoprávněné odjetí z místa dopravní nehody

Kromě udělení zákazu řízení, je vždy k trestu podle aktuálního katalogu trestů přidělen i peněžní trest (pokuta) a body zapisující se do rejstříku způsobilosti k řízení.

Kdy, kde a jak musíte odevzdat řidičský průkaz, například 6 měsíčního zákazu řízení, záleží na tom, zda jste takto řešeni poprvé nebo již opakovaně. Pokud jste již za posledních 24 měsíců obdrželi takto zákaz řízení, jste považováni za opakovaného pachatele. Poté soud stanoví začátek období, po kterém nesmíte řídit vozidlo.

Pachatelé, kteří se dopustili prvního trestného činu, však mohou využít a zvolit si čas v příštích čtyřech měsících, kdy předají svůj doklad o řidičském průkazu a zahájí zákazu řízení.

Pokud se ocitnete v situaci, kdy vám bude odebráno řidičské oprávnění a je požadováno odevzdání Vašeho řidičského průkazu, není dobré toto dále pokoušet. V případě obhajoby, se neváhejte poradit s odborným dopravním advokátem, který dokáže více prohloubit znalosti v tomto řízení u soudu a konkrétně Vám vysvětlí situaci k přestupku, který se Vás týká. V případě tohoto článku, je informace všeobecná tak, abyste věděli, že je to situace nepříjemná ovšem nikoliv neřešitelná.


Nezapomeňte si zkontrolovat nové zákazy jízdy na www.d365.cz/zakazy-jizdy
Pracovníci organizace BAG při práci
Kontrola BAG

2 084 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page