top of page
Vyhledat

Platnost dokladů a ukončení výjimek ze zákazu jízd po skončení nouzového stavu v ČR

Vláda počítá s tím, že konečným datumem vyhlášeného nouzového stavu v ČR bude skutečně den 17.5.2020. Prodloužení nemá již smysl a co se týká opatřeních pro některé provozy, zvládne je usměrnit za pomoci mimořádného opatření podle zákona o ochraně zdraví.


Výjimky ze zákazu jízd na území ČR do - 17.5.2020


Ministerstvo dopravy vydalo výjimku ze zákazu jízdy na dálnicích a na silnicích I. třídy pro vozidla vymezená v § 43 odst. 1 zákona o silničním provozu.


Ovšem platnost výjimky ze dne 13. března 2020 je pouze po dobu vyhlášeného nouzového stavu. Nouzový stav platí aktuálně do 17. května 2020. V dovětku vyhlášené výjimky je poznamenáno, že výjimka může pokračovat nejdéle po dobu jednoho roku, se kterou ovšem bez řádného potvrzení vládnou raději nepočítejte.


Řidičské, občanské průkazy a pasy - benevolence v ČR do 17.5.2020


V průběhu nouzového stavu vypršela platnost některým řidičským průkazům. Doporučujeme co nejdříve si zažádat o výměnu řidičského průkazu na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Ti žadatelé, ktří nebudou mít minimálně zažádáno o prošlý doklad do konce vyhlášeného nouzového stavu, se můžou potýkat již s nepříjemnostmi. Pro řidiče, kterým propadl řidičský průkaz a mají prošlý i profesního školení "95", je dobré co nejdříve kontaktovat školicí středisko a smluvit si datum školení.


Od 20.4.2020 byly úřední dny na úřadech a v obcích bez omezení a tímto tedy je pro kontrolní orgány možnost si zažádat o vystavení nového řidičského průkazu v obvyklém režimu.


Ministerstvo Vnitra vydalo doporučení, aby lidé nemeškali s výměnou občanských, řidičských a cestovních pasů. Úřady v obcích s rozšířenou působností doposud neavizovaly, že by docházelo k jejímu přetížení a naopak žádají, aby si řidiči přišli raději s předstihem. Nikdo řidiče nebude odrazovat od dřívějšího termínu. 


Dne 29.4.2020, vydala Evropská komice vydala nařízení o odkladu v rámci ochranných 6 měsíců pro prodloužení platnosti dokladu během pandemie, včetně jednotného postupu kontrolními orgány po konci jejich platnosti, ale i v tomto případě doporučujeme neotálet a výměnu těchto průkazů neodkládat. V tento okamžik, je plně podporován online systém k elektronickému objednání na konkrétní termín na úřadech s rozšířenou působností. 

45 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

Comments


bottom of page