top of page
Vyhledat

Podmínky a rozsah získání profesní způsobilosti řidiče

K řízení řidičského oprávnění skupiny C nebo D (nákladních vozidel nad 3,5 tuny, případně vozidel pro přepravu více než 9 osob) - pokud chcete řídit vozidlo jako profesionální činnost, je potřebné získat profesní způsobilost řidiče.


 • 140 h - povoluje řídit vozidla všech skupin C od 21 let, a řidičů skupin D od 23 let

 • 280 h - povoluje řídit vozidla všech skupin C od 18 let a skupin D od 21 let

 • 45 h - v případě rozšíření ze skupiny C na D nebo naopak. Profesní způsobilost řidiče se přitom vykonává zvlášť pro skupinu C a zvlášť pro skupinu D

 • 35 h - pravidelné školení určené řidiči, zúčastnit se školení v průběhu 5 let. Obvykle se jej řidiči účastní 1x ročně v rozsahu 7 hodin pravidelně každý rok. Po absolvování těchto 5 ti školení je následně řidiči prodloužena profesní způsobilost na dalších 5 let


Platnost profesní způsobilosti řidiče je 5 let od data vydání a je označena u příslušné skupiny získaného řidičského oprávnění v řidičském průkazu jako označení kódem "95", který je platný společně s profesním školením 5 let. Podmínka profesní způsobilosti se nevztahuje na řidiče:


 • vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h

 • vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, obecní policií, Vězeňskou službou České republiky, Celní správou České republiky, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami České republiky

 • vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv

 • vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby

 • vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou

 • vozidel používaných při výcviku a zkouškách při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel

 • vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče

 • vozidel používaných pro vlastní potřeby

 • zemědělských a lesnických traktorů

354 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Comments


bottom of page