top of page
Vyhledat

Pokuty za kartu řidiče, tachograf nebo paměťové karty

Řidiči i dopravce musí spolupracovat při obsluze tachografu i pravidelných kontrol záznamů na paměťové kartě řidiče. Pokud by nespolupracovali, výše pokut pro oba může být nejen na území České republiky velmi nepříjemná a šplhá do statisíců korun. Jaké jsou nařízení ve vztahu k dodržování pravidel a co v jejich případě hrozí, když přijde kontrola do firmy.


1. Z nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě: potvrzení o činnostech

  • zaznamenávat činnost řidiče i při vzdálení se od vozidla: ručně nebo na kartu řidiče ručnímu zadávání údajů v tachografu a doložit svou činnost za předcházejících 28 dní.

  • řidič nemusí dokládat svou činnost kdy se vzdálil od vozidla: čerpá li týdenní dobu odpočinku, avšak má povinnost zpětně zadat záznam o čerpání týdenní doby odpočinku na svou kartu řidiče / záznamový list.

2. Z nařízení Komise EU č. 581/2010 pro stahování příslušných údajů z tachografu ve vozidle a z karty řidiče, vyplývá povinnost stahovat data.

Dopravce - Přesně podle čl. 33 odst. 2 nařízení č. 165/2014 je dopravce povinen uchovávat po dobu jednoho roku od jejich pořízení:

  • záznamové listy,

  • výtisky z tachografu

  • údaje o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku

Pokud by je dopravce neuchovával, jedná se o porušení ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s čl. 33 odst. 2 nařízení č. 165/2014, tj. o nedodržení archivační povinnosti dopravce.


Dopravci tak může být uložena sankce s horní hranicí sazby až do 350 000,- Kč.

3. Ve smyslu Zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti, ve spojení s čl. 34 odst. 1 nařízení č. 165/2014

Jízda bez vložené karty řidiče v DGT Došlo-li k protiprávnímu jednání spočívajícím v řízení bez vložené karty řidiče před účinností zákona o odpovědnosti za přestupky, jedná se rovněž o porušení s tím, že v takovém případě je nutné zjistit konkrétního řidiče, který se řízení bez vložené karty řidiče dopustil a identifikovat jej (například formou čestného prohlášení). Za porušení zákona opět hrozí pokuta dopravci až do výše 350 000,- Kč. Zde je viditelné, že spolupráce mezi řidičem a dopravcem je velmi důležitá. Nejen, že řidiče může potkat nepříjemné zdržení v případě kontroly na silnici, ale může velmi nepříjemně zasáhnout do rozpočtu firmy.1 397 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V Texasu chystají chytrou dálnici, bude sama komunikovat s vozidly

Technologie pronikají doi všech částí našich životů a plíživě ovlivňují naše chování. Je tohle cesta jak předejít dopravním přestupkům? Inteligentní dálnice jsou poměrně novým přírůstkem do sady chytr

Comments


bottom of page