top of page
Vyhledat

Pokuty za kartu řidiče, tachograf nebo paměťové karty

Řidiči i dopravce musí spolupracovat při obsluze tachografu i pravidelných kontrol záznamů na paměťové kartě řidiče. Pokud by nespolupracovali, výše pokut pro oba může být nejen na území České republiky velmi nepříjemná a šplhá do statisíců korun. Jaké jsou nařízení ve vztahu k dodržování pravidel a co v jejich případě hrozí, když přijde kontrola do firmy.


1. Z nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě: potvrzení o činnostech

  • zaznamenávat činnost řidiče i při vzdálení se od vozidla: ručně nebo na kartu řidiče ručnímu zadávání údajů v tachografu a doložit svou činnost za předcházejících 28 dní.

  • řidič nemusí dokládat svou činnost kdy se vzdálil od vozidla: čerpá li týdenní dobu odpočinku, avšak má povinnost zpětně zadat záznam o čerpání týdenní doby odpočinku na svou kartu řidiče / záznamový list.

2. Z nařízení Komise EU č. 581/2010 pro stahování příslušných údajů z tachografu ve vozidle a z karty řidiče, vyplývá povinnost stahovat data.

Dopravce - Přesně podle čl. 33 odst. 2 nařízení č. 165/2014 je dopravce povinen uchovávat po dobu jednoho roku od jejich pořízení:

  • záznamové listy,

  • výtisky z tachografu

  • údaje o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku

Pokud by je dopravce neuchovával, jedná se o porušení ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s čl. 33 odst. 2 nařízení č. 165/2014, tj. o nedodržení archivační povinnosti dopravce.


Dopravci tak může být uložena sankce s horní hranicí sazby až do 350 000,- Kč.

3. Ve smyslu Zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti, ve spojení s čl. 34 odst. 1 nařízení č. 165/2014

Jízda bez vložené karty řidiče v DGT Došlo-li k protiprávnímu jednání spočívajícím v řízení bez vložené karty řidiče před účinností zákona o odpovědnosti za přestupky, jedná se rovněž o porušení s tím, že v takovém případě je nutné zjistit konkrétního řidiče, který se řízení bez vložené karty řidiče dopustil a identifikovat jej (například formou čestného prohlášení). Za porušení zákona opět hrozí pokuta dopravci až do výše 350 000,- Kč. Zde je viditelné, že spolupráce mezi řidičem a dopravcem je velmi důležitá. Nejen, že řidiče může potkat nepříjemné zdržení v případě kontroly na silnici, ale může velmi nepříjemně zasáhnout do rozpočtu firmy.1 407 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page