top of page
Vyhledat

Policie ČR zjednoduší kontroly na hranicích, aby omezila dlouhé kolony

Policie ČR v rámci svého působení na státních hranicích České republiky přijala veškerá možná personální, organizační i technická opatření za účelem efektivního plnění úkolů vyplývajících zejm. z dikce usnesení vlády ČR č. 387 ze dne 6. dubna 2020, o přijetí krizového opatření. V současné době na těchto místech nevykonáváme žádné další úkony, které by ve svém důsledku mohly jakkoliv navyšovat dobu nezbytnou pro odbavení osob překračujících státní hranice České republiky. V místech určených pro překračování státních hranic České republiky jsme přijali zejm. personální opatření spočívající v posílení počtů nasazených policistů a dále tam, kde to bylo technicky možné, jsme rozšířili také počet jízdních pruhů pro navýšení dostupné kapacity průjezdu vozidel. Zásadním faktorem ovlivňujícím zdržení na státních hranicích jsou především technické parametry vozovek, jejich přepravní kapacity a nárazový nárůst nákladní dopravy v porovnání s předchozím obdobím.Aktualizace vyjádření Policie ČR, 16:57 hod.:


Vzhledem k tomu, že současná opatření na státních hranicích i po přijetí všech možných personálních, organizačních a technických opatření nadále způsobují průtahy v odbavování vozidel mezinárodní nákladní dopravy, se dnešního dne sešla expertní skupina Policie České republiky a Ministerstva vnitra, jejímž úkolem bylo zhodnotit a navrhnout možnou optimalizaci opatření přijatých v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 387 ze dne 6. dubna 2020, o přijetí krizového opatření.


V souvislosti s doporučením expertní skupiny byl na všech hraničních přechodech změněn režim odbavování nákladních vozidel nad 3,5 tuny, a to na vstupu i výstupu z území České republiky.


  • Řidiči těchto vozidel zpravidla pobývají na území ostatních států po dobu kratší než 14 dní, proto je možné upustit od dodatečné administrativy, nezbytné pro plnění následných úkonů krajských hygienických stanic.

  • Povinnost pracovníků mezinárodní dopravy oznámit vstup na území České republiky, pokud doba jejich vycestování byla delší než 14 dní, není tou změnou dotčena.

  • Předmětný návrh řešení byl projednán se všemi dotčenými subjekty, které s ním vyslovily souhlas.

  • Policie České republiky proto s okamžitou platností shora uvedeným způsobem upravila režim odbavování nákladní vozidel, což by mělo přispět k lepší průjezdnosti státních hranic.


plk. PhDr. Ondřej Moravčík 16. dubna 20202 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page