top of page
Vyhledat

Používáte formulář CEMT? Základní vysvětlení pro každého

Většina řidičů se při mezinárodní dopravě svým kamionem pohybuje v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského společenství. Jen menší část se dostane do vzdálenějších teritorií jako zejména bývalé státy SSSR, nebo Turecko. Aby upravili pravidla nákladní přepravy mezi zeměmi EU a některými z těchto států, vznikla dohoda CEMT.


Mezinárodní dohoda o dopravních povoleních CEMT byla zavedena 1. ledna 1974. Evropská konference ministrů dopravy (CEMT) se změnila na Mezinárodní dopravní fórum (ITF) na setkání ministrů v Dublinu 17.-18.5.2006 a nabídla tak konkrétní řešení pro dopravce. Pro řidiče je užitečné vědět, proč jej ve vozidle má a proč má právě červené razítko.

ITF-CEMT je mnohostranné ujednání pravidel vztahující se na přepravy a nese důležitá fakta pro dopravce, které nesmí opomenout. Řešením není zde uvádět citaci celého mnohostranného ujednání, které jsme čerpali z „Průvodce k používání kontingentu mnohostranných povolení CEMT“, nýbrž nabídnout jeho podstatu a shrnutí.


Povolení CEMT

 • jsou mnohostranná povolení, udělovaná ITF-CEMT, pro mezinárodní silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, prováděnou dopravními podniky se sídlem v členském státě CEMT - mezi členskými státy CEMT a - tranzitem přes území jednoho nebo více členských států CEMT vozidly, registrovanými v členském státě CEMT

 • opravňuje držitele k mezinárodní přepravě zboží mezi dvěma nebo více zeměmi, které jsou členy Evropské konference ministrů dopravy ITF-CEMT, například nakládka v Norsku s místem určení v Rusku

 • neplatí pro přepravy mezi členským státem ITF-CEMT a třetím státem - například vozidlo, provádějící přepravu mezi Norskem (člen CEMT) a Íránem jako místem konečné vykládky (nečlenský stát CEMT) - nemůže použít povolení CEMT pro tuto přepravu

 • ITF-CEMT neopravňuje držitele k provádění přeprav mezi dvěma místy v jiném členském státě, jinými slovy kabotáži

 • vydávají se příslušným úřadem členského státu, kde je sídlo společnosti dopravce oprávněným provozovat nákladní silniční dopravu

 • vydávají se roční povolení (zelené barvy, platné na kalendářní rok (1.1. – 31.12.) a krátkodobá povolení (žluté barvy, platná 30 dní a označená „short-term licence)

 • ITF-CEMT vydává povolení členským státům bez poplatku, proto poplatky za výdej povolení CEMT dopravcům, jsou stanovené v souladu s vnitrostátními předpisy

 • některá povolení nemohou být používána na území některých členských států a tato povolení jsou za tímto účelem označena červeným razítkem - je případ některých povolení týkajících se Rakouska, Řecka, Maďarska, Itálie nebo Ruska

 • v některých případech, povolení lze použít pouze pro dopravu s využitím vozidel, zvaných EURO III, IV, V a „EEV bezpečné“

 • členské státy: účastníci systému kontingentů ITF-CEMT.


Od 1. ledna 2009 jsou členy dohody CEMT

 • Albánie, Arménie, Německa, Rakouska, Ázerbájdžánu, Běloruska, Belgie, Bosny-Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Dánska, Malty, Makedonie (FYROM), Španělska, Estonska, Ruské federace, Finska, Francie, Gruzie, Řecka, Maďarska, Islandu, Irska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Lichtenštejnska, Lucemburska, Moldávie, Norska, Nizozemska, Polska, Portugalska, Česka, Slovenska, Srbska, Černé Hory, Rumunska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Slovinska, Švédska Švýcarska, Turecka, Ukrajiny

Další zajímavosti

 • podmínkou povolení CEMT je, že vozidla nejede prázdné, čehož důsledkem je pozitivní dopad na životní prostředí

 • povolení CEMT neobsahují registrační značku vozidla a jsou doplněna záznamem jízd

 • krátkodobá povolení neplatí na území Rakouska

Související články


Ilustrativní obrázek formuláře CEMT
Formulář CEMT


211 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

留言


bottom of page