top of page
Vyhledat

Pravidla doby řízení a odpočinku jsou na 30 dní pozastavena

Ministerstvo dopravy povolilo výjimku z Nařízení 561/2006 Sb. vztahující se k profesionálním řidičům. Ministerstvo povoluje plošnou výjimku ze zákazu jízdy na dálnicích a na silnicích I. třídy na území České republiky. V souladu s článkem 14.2 nařízení 561/2006 oznámilo Komisi, že v době od 16.3. po dobu 30 dnů. České úřady budou  uznávat a tolerovat řidičům nákladních vozidel odchylky od pravidel dob řízení a odpočinku, které budou způsobené nečekanými zdrženími zejména na hraničních přechodech. Řidiči, kteří vinou kontrol (koronavirus) na přechodech nebo i z důvodu jiných hygienických opatření např. u zákazníků, vyvolaných epidemií koronaviru, budou nuceni se odchýlit od stanovených pravidel. Důvod odchylky musí nejpozději po dojetí na místo přestávky či odpočinku zaznamenat na výtisk z tachografu nebo na záznamový list. Současně musí řidiči dbát na to, aby žádným způsobem neohrozili bezpečnost silničního provozu.

168 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page