top of page
Vyhledat

Rozsáhlá kontrola BAG na dodržování kabotáže

Kontroloři BAG se v Německu zaměřili na kontrolu kabotáže. Spolkový úřad Spolkový úřad pro nákladní dopravu proto provedl organizovaně kontroly nejen na silnicích. Celkem proběhly kontroly na 23 konkrétních stanovištích BAG.

Vzhledem k tomu, že většina společností, která kabotážní přepravy provádí a byla předem vytipována, proběhly kontroly přímo v provozovnách firem pro převážně dřevozpracující závody (odvětví, kde bylo v poslední době zjištěno mnoho porušení kabotáže). Taktéž přístavy (Hamburk a Rostock) a zařízení na likvidaci odpadu. Celkově policejní síly zastavily a zkontrolovaly 618 nákladních vozidel. Z toho 124 provozovalo silniční kabotáž a ve 39 případech došlo k porušení dalších právních předpisů.

Rozsáhlá akce BAG proběhla koncem srpna a bude se opakovat. Ve srovnání s předchozími kontrolními kampaněmi se porušení kabotáže snížilo oproti roku 2019, kdy zjistil BAG 2 810 porušení kabotáže z 91 414 kontrolovaných zahraničních vozidel. Při kontrolách BAG namátkou prováděl také 122 kontrol dodržování režimu řidičů, přičemž zjistili 31 porušení předpisů.

S ohledem na úspěšně realizovaná opatření jsou v nadcházejících měsících plánovány další kontrolní akce, pokud jde o dodržování kabotážní legislativy. Co se týká režimu řidičů a jeho dodržování, je zřetelná vyšší chuť ke spolupráci řidičů nad dodržováním předpisů.
151 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comentarios


bottom of page