top of page
Vyhledat

Rozsáhlá kontrola BAG na dodržování kabotáže

Kontroloři BAG se v Německu zaměřili na kontrolu kabotáže. Spolkový úřad Spolkový úřad pro nákladní dopravu proto provedl organizovaně kontroly nejen na silnicích. Celkem proběhly kontroly na 23 konkrétních stanovištích BAG.

Vzhledem k tomu, že většina společností, která kabotážní přepravy provádí a byla předem vytipována, proběhly kontroly přímo v provozovnách firem pro převážně dřevozpracující závody (odvětví, kde bylo v poslední době zjištěno mnoho porušení kabotáže). Taktéž přístavy (Hamburk a Rostock) a zařízení na likvidaci odpadu. Celkově policejní síly zastavily a zkontrolovaly 618 nákladních vozidel. Z toho 124 provozovalo silniční kabotáž a ve 39 případech došlo k porušení dalších právních předpisů.

Rozsáhlá akce BAG proběhla koncem srpna a bude se opakovat. Ve srovnání s předchozími kontrolními kampaněmi se porušení kabotáže snížilo oproti roku 2019, kdy zjistil BAG 2 810 porušení kabotáže z 91 414 kontrolovaných zahraničních vozidel. Při kontrolách BAG namátkou prováděl také 122 kontrol dodržování režimu řidičů, přičemž zjistili 31 porušení předpisů.

S ohledem na úspěšně realizovaná opatření jsou v nadcházejících měsících plánovány další kontrolní akce, pokud jde o dodržování kabotážní legislativy. Co se týká režimu řidičů a jeho dodržování, je zřetelná vyšší chuť ke spolupráci řidičů nad dodržováním předpisů.
149 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Na webu eLogistika vyšel článek o problému s nefunkčností starých karet řidičů, kde se mimo jiné píše: "Od 21. srpna 2023 se na základě unijního rozhodnutí nesmí prodávat nová nákladní vozidla s hmot

bottom of page