top of page
Vyhledat

SK: Ako sa počítajú diety na Slovensku

Opatrenie č. 176/2019 Z. z. / 283/2002 Z. z.

  • Pracovná cesta podľa zákona je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty.

  • Pracovná cesta podľa tohto zákona je aj cesta, ktorá trvá od nástupu osoby plnenie činností pre ňu vyplývajúcich z osobitného postavenia vrátane výkonu činností do skončenia tejto cesty.

  • Zahraničná pracovná cesta podľa tohto zákona je čas pracovnej cesty v zahraničí vrátane výkonu práce v zahraničí do skončenia tejto cesty.


Suma stravného je pre zamestnanca ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma                

  1. 5 až 12 hodín 5,10 eura,

  2. nad 12 hodín až 18 hodín 7,60 eura,

  3. nad 18 hodín 11,60 eura.

Napriek tomu:

Pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnancovi patrí za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom stravné v eurách alebo v cudzej mene.

Stravné v eurách alebo v cudzej mene je ustanovené v závislosti od času trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky v kalendárnom dni, pričom čas trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky je rozdelený na časové pásma.

  1. do 6 hodín vrátane patrí zamestnancovi stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného,   

  2. nad 6 až 12 hodín patrí zamestnancovi stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného,

  3. nad 12 hodín patrí zamestnancovi stravné v sume základnej sadzby stravného.

Výška cestovných náhrad v zahraničí:Pri niektorých zahraničných cestách sa môže stať, že navštívite viac krajín. V takomto prípade dostávate diétu podľa toho, v ktorej krajine sa zdržíte najdlhšie. Aj tu sa každý deň započíta individuálne. Je možné, že jeden deň dostanete cestovnú náhradu za Česko a ďalšiu napríklad za Nemecko. Ak navštívite veľa krajín, radšej si jednotlivé dni zapisujte. Takto to fungovalo aj v roku 2019 a s najväčšou pravdepodobnosťou to bude tak aj v roku 2021.

Kto by si chcel prečítať celý predpis, tu je zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/283/#paragraf-5.odsek-2


1 621 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page