top of page
Vyhledat

SK: Opatrenia pre autoškoly na Slovensku

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad, vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 odporúča všetkým prevádzkovateľom autoškôl, aby požiadali príslušný orgán Policajného zboru (dopravné inšpektoráty) o dočasné vyradenie všetkých vozidiel autoškoly, ktoré má autoškola zaradené do svojej technickej základne. Dočasné vyradenie vozidla autoškoly z evidencie vozidiel nie je v rozpore so zákonom o autoškolách. Dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel je spoplatnené nasledovne: V lehote 1.  do jedného roka .................................................................................................... 5 eur, 2.  od jedného roka do dvoch rokov ......................................................................... 20 eur, 3.  od dvoch rokov do štyroch rokov ......................................................................... 35 eur, 4.  od štyroch rokov do šiestich rokov........................................................................ 70 eur, 5.  od šiestich rokov do 10 rokov ............................................................................ 170 eur, 6.  nad 10 rokov ...................................................................................................... 350 eur, opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel bude stáť 5 eur. V uvedenom poplatku je zahrnuté aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena bodov 1 - 6, pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie vozidiel najviac na 20 rokov. O dočasnom vyradení vozidla z evidencie vydá orgán Policajného zboru jeho držiteľovi písomné potvrdenie. Pre potreby uvedenia vozidla do evidencie nie je na dopravnom inšpektoráte potrebné predložiť doklad o vykonaní technickej a emisnej kontroly s tým, že vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel je povinný v lehote do 7 dní vozidlo, ktoré nemá platnú technickú kontrolu vozidla a motorové vozidlo, ktoré nemá platnú emisnú kontrolu motorového vozidla, podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha.

60 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Comments


bottom of page