top of page
Vyhledat

SK: Polícia vydala kompletný prehľad informácií inštrukcií a odporúčaní týkajúcich sa COVID-19


 • Nové opatrenia pre prevádzky, nové podmienky vstupu pre pendlerov, seniori môžu nakupovať iba medzi 9-11

 • upozornenie od Nemecka pre občanov SR, POZOR: povinné testovanie všetkých pendlerov od 1.5. má byť v najbližších dňoch upresnené, preto sme ho do tohto statusu ešte nezahrnuli


Vyzývame seniorov, aby zostávali doma.

 • O nákupy poproste blízkych, susedov, alebo priamo svoju obec.

 • Ak nemáte takú možnosť, nakupujte iba medzi 9-11.

 • Omše budú denne vysielané na Jednotke.

 • Pri senioroch je riziko fatálnych následkov oveľa, oveľa vyššie ako pri strednej a mladšej generácii.


Štátny web o koronavíruse s aktualizovaným počtom nakazených: www.korona.gov.sk/


Priebežne aktualizovaný počet nakazených s ich lokalizáciou na mape Slovenska: portal.minv.sk/covid19map


Hraničné priechody: Podmienky prekročenia hraníc a infobloky pre pendlerov


🇭🇺Hranica s Maďarskom🇭🇺


 • medzi oboma štátmi sa môžu pohybovať osoby, ktoré bývajú na SR a vykonávajú svoje zamestnanie najviac 30 km po cestnej komunikácii od otvoreného hraničného priechodu v susednej krajine , respektíve tie osoby, ktoré bývajú v pohraničí najviac 30 km po cestnej komunikácii od otvoreného hraničného priechodu a za prácou dochádzajú na Slovensko

 • osoby z predošlého bodu potrebujú mať so sebou trojjazyčné potvrdenie od zamestnávateľa, ktoré nájdete tu:http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vzor_potvrdenia_o_vykone_zamestnanania.rtf

 • smerom do HU sa dostanú občania SR s občianskym preukazom, potvrdením od zamestnávateľa a pobytovou kartou

 • pre osobnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely, Milhosť – Tornyosnémeti, Šahy – Parassapuszta, Kráľ – Bánréve, Čunovo-Rajka (diaľnica), Štúrovo - Esztergom, Komárno - Komárom, Šiatorská Bukovinka - Salgótarján Somoskoujfalu (aj pre preších), Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat (aj pre peších)

 • pre nákladnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Milhosť – Tornyosnémeti, Čunovo-Rajka (diaľnica), Šahy – Parassapuszta

 • pre nákladnú dopravu s výkladkou/nákladkou na území SR alebo HU (podľa prepravného listu), teda nie pre tranzit, sú otvorené hraničné priechody: Medveďov - Vámosszabady, Šiatorská Bukovinka - Salgótarján Somoskoujfalu, Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely, Kráľ – Bánréve

 • pre majiteľov alebo užívateľov pôdy v slovensko-maďarskom pohraničnom pásme do 30 km od hranice je povolené obrábanie pôdy pre občanov oboch krajín


🇦🇹Hranica s Rakúskom🇦🇹


 • medzi oboma štátmi sa môžu pohybovať osoby, ktoré bývajú na SR a vykonávajú svoje zamestnanie najviac 30 km po cestnej komunikácii od otvoreného hraničného priechodu v susednej krajine , respektíve tie osoby, ktoré bývajú v pohraničí najviac 30 km po cestnej komunikácii od otvoreného hraničného priechodu a za prácou dochádzajú na Slovensko

 • osoby z predošlého bodu potrebujú mať so sebou trojjazyčné potvrdenie od zamestnávateľa, ktoré nájdete tu:http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vzor_potvrdenia_o_vykone_zamestnanania.rtf

 • od 10.4. zaviedlo Rakúsko kontroly aj na hranici so SR, pričom od 14.4. je vstup umožnený osobám, ktoré sa preukážu lekárskym potvrdením o zdravotnom stave nie starším ako 4 dni (negatívny test na COVID 19) v nemeckom, anglickom, francúzskom alebo talianskom jazyku.

 • uvedená podmienka sa nevzťahuje na tieto skupiny osôb: občania Rakúska, osoby s pobytom v Rakúsku (musia podpísať prehlásenie, že absolvujú povinnú domácu 14 dňovú karanténu), pendleri, tranzit cez územie Rakúska (čestné prehlásenie, plná nádrž, dokumenty o výkladke/nákladke v cieľovej krajine), preprava tovaru, osoby, ktoré v Rakúsku podliehajú povinnému zdravotnému poisteniu, osoby idúce do Rakúska s cieľom lekárskeho vyšetrenia (potvrdenie:https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40221945/II_129_2020_Anlage_F.pdf)

 • pre osobnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Petržalka - Berg, Jarovce - Kittsee (stará cesta), Jarovce -Kittsee (diaľnica)

 • pre nákladnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Jarovce - Kittsee (diaľnica)

 • pre osobnú aj nákladnú dopravu do 7,5 t. je taktiež otvorený hraničný priechod Moravský Sv. Ján - Hohenau v čase od 5:00 hod. do 24:00 hod.


🇨🇿Hranica s Českou Republikou🇨🇿


 • medzi oboma štátmi sa môžu pohybovať osoby, ktoré bývajú na SR a vykonávajú svoje zamestnanie najviac 30 km po cestnej komunikácii od otvoreného hraničného priechodu v susednej krajine , respektíve tie osoby, ktoré bývajú v pohraničí najviac 30 km po cestnej komunikácii od otvoreného hraničného priechodu a za prácou dochádzajú na Slovensko

 • osoby z predošlého bodu potrebujú mať so sebou trojjazyčné potvrdenie od zamestnávateľa, ktoré nájdete tu:http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vzor_potvrdenia_o_vykone_zamestnanania.rtf

 • občania SR pracujúci ako zdravotníci v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom alebo Olomouckom kraji môžu chodiť späť na územie SR, ale len s testom na COVID-19 s negatívnym výsledkom, starým najviac 48 hodín

 • Ďalšie informácie pre pendlerov:https://www.mzv.sk/web/praha/covid19/cezhranicni-pracovnici-pendleri

 • pre osobnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Svrčinovec - Mosty u Jablunkova, Makov - Bílá-Bumbálka, Lysá pod Makytou – Střelná, Horné Srnie - Brumov - Bylnice, Drietoma - Starý Hrozenkov, Moravské Lieskové – Strání, Vrbovce - Velká nad Veličkou, Skalica - Sudoměřice (nová cesta), Holíč – Hodonín, Brodské Břeclav

 • pre nákladnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: všetky sú aj pre nákladnú dopravu s obmedzeniami vyplývajúcimi s kategórie pozemných komunikácii

 • Nové podmienky tranzitu cez ČR od 30.3.: www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/cesko-tranzit-cez-uzemie-ceskej-republiky-od-30-marca-2020-00-00


🇵🇱Hranica s Poľskom🇵🇱


 • do Poľska sa dostanú iba jeho občania

 • pre osobnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Trstená-Chyžné, Vyšný Komárnik – Barwinek

 • pre nákladnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: oba uvedené


🇺🇦 Hranica s Ukrajinou 🇺🇦


 • na Ukrajinu sa dostanú iba jej občania

 • Ukrajina zatvorila hraničný priechod Veľké Slemence - Mali Slemenci, vstup pre preších je obmedzený aj na Ubľa - Malyi Berezni

 • preto slovenská strana umožňuje peším chodcom použiť do 22.3. do 18:00 hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod


🚛 máme nové značky "GREEN LANE", ktoré budú pre kamióny s vybraným nákladom (zdravotnícky materiál, liečivá a materiál na ich výrobu, potraviny, pohonné hmoty, živé zvieratá a krmivo, vstupné produkty poľnohospodárskej výroby, poštové zásielky)


🚛 každý kamionista dostane pri vstupe do SR mapu dostupných hraničných priechodov


🇩🇪 Upozornenie od Nemecka 🇩🇪


 • Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne upozorňuje slovenských občanov, že nemecká polícia na hraničných priechodoch pristúpila k dôslednému preverovaniu dôvodov tranzitu cez územie Nemecka. Pri tranzite územím Nemecka do štátu pobytu alebo výkonu pracovnej činnosti odporúčame občanom vziať si pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, respektíve potvrdenie o zamestnaní, potvrdenie o prihlásení sa na pobyt v treťom štáte, ako aj zahraničnú kartu poistenca a tieto doklady predložiť hraničným orgánom pri vstupe do Nemecka. Povolenie alebo zamietnutie tranzitu cez Nemecko je na posúdení a rozhodnutí policajta na hranici. Na základe rozhodnutia službukonajúceho policajta na nemeckej hranici nemusí byť dôvod cesty uznaný na účel umožnenia tranzitu. Upozorňujeme, že v prípade rozhodnutia o odopretí vstupu do Nemecka musí cestujúci po návrate na Slovensko podstúpiť 14-dňovú karanténu v určenom zariadení Ministerstva vnútra SR. Veľvyslanectvo SR v Berlíne preto v súčasnom období odporúča zvážiť tranzit cez Nemecko.

 • Kontakt na Veľvyslanectvo SR v Berlíne.+ 49 30 88 926 200, e-mail: emb.berlin@mzv.sk a Generálny konzulát SR v Mníchove: telefónne číslo: + 49 89 923 34 900, e-mail: cgmunich@mzv.sk


🚫 Povinná štátna karanténa a nahlasovanie nezodpovedných ľudí 🚫


 • Každá osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, ktorá vstúpi na územie SR po 20. apríli 07:00 hod. bude automaticky premiestnená do štátneho zariadenia, kde bude čakať niekoľko dní na výsledok testu. V prípade, ak bude negatívny, osoba sa bude môcť premiestniť do domácej karantény, do ktorej sa automaticky dostanú osoby žijúcej s ňou v spoločnej domácnosti. Celková dĺžka domácej karantény bude "14 mínus počet dní strávených v štátnej karanténe".

 • Hore uvedené nariadenie sa netýka tejto skupiny osôb: osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu; tehotné ženy; osoby s onkologickým ochorením, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity; osoby s osobitnými výživovými potrebami; osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev; osoby s metabolickými poruchami; osoby s epilepsiou; osoby s mentálnou poruchou; osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch; zdravotne ťažko postihnuté osoby a osoby nad 75 rokov.

 • Hore uvedené osoby sa okrem osôb nad 75 rokov musia pri vstupe na územie SR preukázať originál a kópiu od lekára s jeho podpisom a pečiatkou, ktorý bude dokazovať ich zdravotný stav spadajúci pod uvedené výnimky.

 • Výnimka sa vzťahuje na blízke a sprevádzajúce osoby, ktoré budú sprevádzať uvedené osoby vyššie.

 • Všetky uvedené osoby, teda osoby s výnimkou, blízke osoby a sprevádzajúci sa musia na hraničnom priechode preukázať originálom a kópiou s negatívným výsledkom testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 48 hodín.

 • Uvedeným všetkým osobám, ako aj maloletým osobám cestujúcich bez sprievodu, sa následne nariadi domáca 14-dňová karanténa, ktorá sa bude vzťahovať na všetkých členov spoločnej domácnosti. Všetky tieto osoby sa musi telefonicky nahlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (kontakty na webe UVZSR.sk).

 • Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie SR po uvedenom termíne, sú povinné svoj návrat nahlásiť telefonicky alebo elektronicky svojmu lekárovi/pediatrovi. Ak osoba nemá poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámi to miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja. Lekári následne týmto osobám a osobám zo spoločnej domácnosti povinne vystavia PN z dôvodu karantény.


⚠️ Výnimky zo štátnej karantény ⚠️


 • Uvedená opatrenia sa nevzťahujú na vodičov nákladnej dopravy (vstupujú na územie SR v kamióne pracovne), posádky lodí a lietadiel, vodičov a posádku autobusov s repatriantmi, určených zamestnancov železníc, zamestnancov pohrebných služieb z určenej situácie (detailné podmienky pre všetky tieto skupiny viď na webe UVZSR.sk)

 • Uvedené opatrenia sa nevzťahujú na pendlerov - viď osobitne podmienky pri pendleroch z Rakúska, Maďarska a ČR

 • Uvedené opatrenia sa po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky nevzťahujú na osoby, ktoré vstupujú a opúšťajú územie SR za účelom zabezpečenia liečby vážnych zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym

 • Uvedené opatrenia sa po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom obrany Slovenskej republiky nevzťahujú na tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a príslušníkov ozbrojených síl a NATO

 • Uvedené opatrenia sa po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky nevzťahujú na vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov členských štátov EÚ navracajúcich sa do domovskej krajiny a prechádzajúcich územím Slovenskej republiky bez zastavenia

 • Porušovateľov karantény nahlasujte na čísla 158 alebo 159. Policajný zbor riešil už viac ako 300 prípadov porušenia karantény. Pre fyzické osoby je sankcia vo výške 1659 eur, pre právnické osoby a ich porušenie nariadení to je 20 000 eur.

 • Oficiálne nariadenie nájdete na webe UVZSR.sk


‼️Hraničné priechody určené na návrat (netýka sa pendlerov a výnimiek) ‼️


Od pondelka 6.4.2020 od 07:00 budú môcť slovenskí občania a ich rodinní príslušníci, ktorí sa vrátia na Slovensko z pobytu v zahraničí (netýka sa pendlerov a výnimiek) individuálne osobnou dopravou alebo pešo, použiť na vstup tieto hraničné priechody:


Rakúsko


 • Jarovce - Kittsee (diaľnica)

 • Bratislava Petržalka - Berg


Česká Republika


 • Brodské - Břeclav (diaľnica

 • Drietomá - Starý Hrozenkov)

 • Svrčinovec - Mosty u Jablunkova


Poľsko


 • Vyšný Komárnik - Barwinek

 • Trstená - Chyžné


Maďarsko


 • Čunovo - Rajka (diaľnica)

 • Šahy - Parassapusta

 • Milhosť – Tornyosnémethy (rýchlostná cesta R4)

 • Komárno - Komárom


Ukrajina


 • Vyšné nemecké - Užhorod

 • Ubľa - Maly Bereznyj


Na týchto hraničných priechodoch dostanú informácie o karanténnych opatreniach a ich povinnostiach podľa opatrenia hlavného hygienika, teda povinnosť byť v karanténnom zariadení, ktoré určí MV SR


Pendleri budú môcť naďalej využívať všetky hraničné priechody, ktoré doposiaľ využívali vrátane uvedených, za podmienok upravených hlavným hygienikom


Adresy nápomocné v boji proti koronavírusu


 • koronachcemvediet@vlada.gov.sk ➡ tu sa môžete informovať, ak potrebujete informácie o koronavíruse či prijatých opatreniach, ktoré nebolo možné dohľadať na iných webových sídlach.

 • koronachcempomoct@vlada.gov.sk ➡ túto adresu môžete využiť, ak chcete akýmkoľvek spôsobom byť nápomocní v boji proti koronavírusu, napríklad ponukou služieb, tovaru, inováciami, nápadmi a podobne

 • Na otázky odpovedá analytický a podporný tím pracovníkov Úrad vlády Slovenskej republiky a dobrovoľníkov v spolupráci s ministerstvami a ostatnými orgánmi štátnej správy pod gesciou permantentného krízového štábu so sídlom na Úrade vlády SR.


Infoblok pre Slovákov v zahraničí a tých, ktorí sa chcú vrátiť🚨Vstup pre cudzincov na územie Slovenskej Republiky🚨⚠️ Opatrenia ústredného krízového štábu ⚠️


 • Pre komplexný prehľad aktuálnych opatrení, ktoré sa týkajú postupného otvárania prevádzok v rámci 4 fáz predstavených predsedom vlády vám odporúčame si ich detailne prečítať na webe UVZSR.sk


⚠️ Dôležité odkazy a ďalšie informácie ⚠️⛔️ Nepreťažujte linku 158 ⛔️

Číslo 158 nie je infolinkou. O detailných podmienkach karantény môžete diskutovať s predstaviteľmi Úradu verejného zdravotníctva, ktorých čísla infoliniek nájdete v odkaze v nasledovnom odseku.


Zdroj: Facebookový účet Polície SR

14 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Comentarios


bottom of page