top of page
Vyhledat

Spravedlivá minimální mzda v celé EU

Evropské komise ukončila diskuze tom, jak zajistit spravedlivé minimální mzdy pro všechny pracovníky v EU, včetně řidičů. Návrh řešení Komise se očekává v říjnu. V závislosti na různé ekonomické podmínky států, se očekává, že nový návrh řešení by mohl čelit nesouhlasu.

Minimální mzdu lze zajistit buď kolektivním vyjednáváním mezi zaměstnavateli a odbory, nebo legislativou ve formě zákonné minimální mzdy. EU nebude vynucovat, aby zavedly státy minimální mzdy. Zákonná minimální mzda není problém, tvrdí eurokomisaři. Jakákoli právní úprava v oblasti mezd by byla v rozporu se systémem trhu práce, který je založen na kolektivním vyjednávání nejen v zemi, jako je Švédsko.

Dle Evropského parlamentu, by měla existovat jistá právní záruka v podobě minimální mzdy, která bude činit alespoň 70 - 80% průměrné mzdy a je označována jako hranice chudoby, uvedl Nicolas Schmit, komisař pro pracovní místa a sociální práva, na únorovém semináři v Evropském parlamentu. Minimální mzdy jsou považovány za přiměřené, pokud jsou spravedlivé vzhledem k rozdělení mezd v zemi a pokud poskytují slušnou životní úroveň, ale v mnoha členských státech tomu tak není a to se musí upravit tak, aby nedocházelo k obchodu s lidmi.

Během diskuzí Komise uvedla, že nemá v úmyslu stanovit jednotnou evropskou minimální mzdu ani harmonizovat systémy stanovování minimální mzdy. Jakékoli možné opatření by bylo použito odlišně v závislosti na systémech stanovování minimální mzdy a tradicích členských států, při plném respektování vnitrostátních kompetencí a smluvní svobody sociálních partnerů.

Iniciativa EU by se proto měla zaměřit na zajištění toho, aby dobře fungující kolektivní vyjednávání při stanovování mezd pravidelně aktualizovala v zákonné minimální mzdě podle jasných a stabilních kritérií a rovnocenně pro všechny.

Komise zveřejnila svou zprávu o zaměstnanosti za rok 2020, která obsahuje údaje z výzkumu o pozitivním dopadu minimálních mezd na sociální mobilitu. Ve skutečnosti totiž jen některé z členských států EU určují mzdy prostřednictvím kolektivního vyjednávání. V některých zemích jsou značné rezervy a pro země, kterým chybí funkční systém kolektivního vyjednávání, je zapotřebí právní úprava minimálních mezd.

Zdroj: Evropská komise

183 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Comments


bottom of page