top of page
Vyhledat

Svaz průmyslu a dopravy požaduje od vlády vylepšení opatření na podporu ekonomiky

Svaz průmyslu a dopravy ČR předložil vládě a jednotlivým ministerstvům souhrn dalších opatření na podporu firem během nynějšího nouzového stavu. Cílem Svazu je minimalizovat dopady nynější situace na podniky a jejich zaměstnance a zajistit, aby po skončení opatření proti šíření koronaviru, mohli podnikatelé a firmy co nejrychleji obnovit svou činnost.


Požadavky v oblasti zaměstnávání a zaměstnanosti

 1. Úhrada části mzdových nákladů - funkční „kurzarbeit“ - ČÁSTEČNĚ SCHVÁLENO Kompenzace části nákladů za zaměstnance uzavřených provozoven, nebo firmám, kterým kvůli epidemii klesl odbyt. Vláda v pondělí 23. 3. 2020 schválila program kurzarbeitu na březen. Například při omezování výroby kvůli nedostatku vstupů či propadu tržeb o více než 30 procent by měl zaměstnavatel hradit 60 - 80 % (dle kolektivní smlouvy/vnitřního předpisu) mzdy zaměstnancům, stát hradí 50 % mzdy vyplacené zaměstnavatelem zaměstnanci, maximálně však 50 % mediánu mzdy na každého zaměstnance. Při částečném omezení provozu kvůli tomu, že má firma více než 30 % zaměstnanců v karanténě, by firma hradila 100 % mzdy, stát uhradí 80 % vyplacené mzdy až do výše 80 % mediánu mzdy za každého zaměstnance. Budeme ale prosazovat, aby program platil 6 měsíců, strop pro výpočet státního příspěvku činil alespoň 1,5násobek průměrné mzdy (nyní je schválený medián), z podpory nesmí být vyloučeny uzavřené provozy a odpuštění odvodů sociálního pojištění by mělo být možné na straně zaměstnavatele i zaměstnance.


Schváleno

Prodloužit pobírání ošetřovného pro rodiče školáků do 10 let V tomto týdnu uplyne podpůrčí doba zaměstnancům, kteří čerpali ošetřovné z důvodu zavřených škol. Na firmy se tím vytváří další tlak, aby zaměstnancům zabezpečily nějaký příjem.  Usnadnit spolupráci firem při zajišťování pracovníků Firmy hledají cesty, jak operativně zajistit práci pro své zaměstnance. Firmy proto řeší, jak zaměstnance z utlumených provozů a činností v rámci kooperace přesunout k jiným zaměstnavatelům, kterým naopak pracovníci chybí. Využít mohou institutu dočasného přidělení podle §43a zákoníku práce.  Jasně vymezit možnosti ubytování a cestování zaměstnanců V souvislosti se zákazem provozu ubytovacích zařízení vyjasnit podmínky pro ubytování zaměstnanců v místech provádění práce, např. u staveb kritické infrastruktury pracovníci nebyli vždy pouze na ubytovnách.  Jasně vymezit pravidla pro příjezd zahraničních pracovníků (pendlerů) V souvislosti s omezením pohybu přes hranice jasně vymezit, za jakých podmínek se mohou zahraniční pracovníci zaměstnaní v ČR dopravovat do zaměstnání, včetně využívání hromadné přepravy, koordinovat tyto podmínky s pravidly příslušných sousedních států.


Požadavky v oblasti daní a financí

 1. Odklad plateb na sociální zabezpečení o 6 až 9 měsíců a odpuštění plateb odvodů pro poškozené firmy Žádáme plošné posunutí termínu odvodu těchto plateb. Tato opatření (posunutí i odpuštění) musí být co nejvíce automatická, bez nutnosti podávání individuálních žádostí a individuálního posuzování jednotlivých případů.

 2. Plošné prominutí zálohy na daň z příjmu za I. a II. čtvrtletí roku 2020 Žádáme plošné prominutí záloh na daň z příjmu alespoň za první polovinu roku. Zálohy vycházejí z minulého, ještě ziskového, roku. Nelze očekávat, že firmy budou v zisku i nyní, proto zálohy v této situaci ztrácejí smysl.

 3. Možnost uplatnit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně například z loňského zisku Podporujeme návrh ministerstva financí, opatření pomůže firmám v řízení cash flow.

 4. Odklad plateb daně z přidané hodnoty o 6 až 9 měsíců Požadujeme, aby opatření bylo automatické bez nutnosti žádat o výjimky.

 5. Plošné zkrácení lhůt pro vracení nadměrných odpočtů DPH

 6. Daňové výjimky pro výrobce potřebných zdravotnických a hygienických prostředků a materiálu na jejich výrobu Žádáme, aby Vláda ČR formou nařízení umožnila plátcům poskytovat svá plnění (např. dodávky roušek, dezinfekčních prostředků, materiálu na jejich výrobu) bez DPH při zachování nároku na odpočet DPH v plné výši.

 7. Možnosti rychlé provozní dotace pro firmy s výrazným propadem produkce a zakázek Firmy potřebují v případě výpadku příjmů provozní dotace a úvěry, aby byly schopny přežít. Jednáme s MPO o možnostech dotačních programů, budou třeba i mimořádné programy ze státního rozpočtu.

 8. Rozšíření bezúročných úvěrů a záruk i pro větší firmy I velké firmy mají nyní velké problémy, nejen MSP. Pokud nebude možné rozšířit na všechny firmy, je nutné alespoň vytvořit midcap kategorii (např. do 1 000 zaměstnanců). Pokud by problémy větších firem nebyly řešeny, dopady na ekonomiku by byly zásadní.


SCHVÁLENO Prodloužení lhůt pro podání daňového přiznání a platbu daně Svaz průmyslu podpořil daňový balíček ministerstva financí, který umožňuje za určitých okolností posečkat s platbami daní a promíjí sankce za opožděné podání daňového přiznání či kontrolního hlášení a prodlužuje lhůtu pro podání daňového přiznání do 1. července 2020. Změna role finanční správy – místo kontrol poradenství Po dobu nouzového stavu by finanční správa měl při kontrole a správě daňových povinností měla plnit především poradní roli, aby pomohla firmám složitou situaci vyřešit.


Požadavky v oblasti lhůt a oznamovacích povinností a povinností součinnosti s příslušnými úřady

Vláda by měla vydat usnesení nebo jiný právní akt, který plošně promine nedodržování zákonných lhůt a termínů ve výkazních povinnostech a v souvislosti s povoleními a oprávněními potřebných pro činnost firem. Prominutí lhůt by se mělo týkat například:

 • termínů ohlašovacích povinností v souvislosti s legislativou,

 • termínů plnění podmínek vyplývajících z různých povolení a rozhodnutí (IPPC, vodoprávní povolení apod.),

 • odložení poskytování součinnosti v exekučních řízeních a dalších oblastech s nimi spojenými,

 • realizace autorizovaných měření,

 • podávání žádostí o změny povolení (v souvislosti s platnou legislativou),

 • doplňování kvalifikací zejména odborných profesí, které provozují prvky kritické infrastruktury, např. obsluhy vyhrazených zařízení jako elektrozařízení, tlakových nádob, práce ve výškách, obsluha strojů, požární ochrana, bezpečnost práce,

 • zákonné termíny pro účetní uzávěrky a souvisejících povinnosti, např. u firem, kde se nemůže sejít valná hromada, nebo finanční výkazy musí být auditované,

 • vzhledem k nemožnosti plnit některé zákonné podmínky, nepokutovat a neprovádět kontroly ze strany orgánů státní správy, které nesouvisí s nouzovým stavem.

Opatření v oblasti přeshraničního pohybu zboží a osob

 1. Lépe organizovat provoz na hraničních přechodech, kde lze překračovat státní hranici Je třeba zajistit dodávky surovin a komponent pro pokračování výroby v českých firmách. Pomohlo by například rozdělení kolon na hraničních přechodech pro osobní a nákladní dopravy a posílení personálních kapacit na hraničních přechodech či otevření nových přechodů. S okolními zeměmi by vláda měla dohodnout otevření dalších hraničních přechodů alespoň pro nákladní dopravu. Zásadní je z tohoto pohledu zejména udržení průjezdné hranice s Polskem.

 2. Umožnit výjimky v případě specializovaných pracovníků v některých oborech, např. u chemického průmyslu, údržbářů čistících systémů a cisteren, nebo některých jedinečných výrobních zařízení dodaných ze zahraničí

Výjimky ze zákazu provozu některých služeb

Doplnit do povolených činností provoz následujících služeb:

 • klientská servisní střediska, která spravují IT systémy zákazníků s kritickou infrastrukturou a která nemohou být prováděna na dálku,

 • datová centra,

 • servisní technici, kteří pracují u zákazníků za účelem podpory firem kritické infrastruktury nebo datových center,

 • výrobní a údržbářská místa, která poskytují služby a náhradní díly zákazníkům kritické infrastruktury,

 • servis elektrospotřebičů,

 • umožnit nákup náhradních součástek do zařízení pro zabezpečení provozu domácností

Zajištění ochranných prostředků pro zaměstnance

Je potřeba, aby vláda zajistila pro firmy dostatek zdravotních prostředků, které potřebují, aby mohli chránit své zaměstnance. Ochranným pomůckám vláda musí věnovat maximální pozornost a jednat, včetně využití možností a kapacit firem v ČR. Svaz již pomáhá firmy propojovat, pomáhá i s online tržištěm, právními výklady, sdílením kapacit apod.

Požadavky na odklad zavádění zbytné legislativy

Žádáme po Vládě ČR a Parlamentu ČR odložení projednávání neurgentní legislativy a dalších opatření, aby byl dostatek prostoru k jejich projednání s partnery během současné situace. Jde o stejný odklad jako v případě Evropské komise, který jsme jako Svaz iniciovali a EK by mu měla vyjít vstříc.

27 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Comments


bottom of page