top of page
Vyhledat

Uskutečnil se ROADPOL

Jedná se o bezpečný týden, kterým mají dosáhnout alespoň jeden den v roce státy co nejméně počtu nehod a tím předejít zraněním i úmrtím na silnicích. Činnosti se v různých zemích liší, ale jsou zaměřeny na prosazování a přímé vztahy s účastníky silničního provozu. Organizace, Školy ve všech zemích jsou zvány k účasti na kampani Dny bezpečnosti ROAPDOL, pořádání národních akcí a aktivit a sdílení výsledků bezpečnosti silničního provozu.

Kontroloři se zaměřují na usměrnění provozu a za daná provinění se snaží více informovat a zapojit je k vyšší uvědomělosti. Dny bezpečnosti ROADPOL se konají současně s Evropským týdnem mobility, letos to bylo od 16.9 – 22.9. S 1,35 miliony zabitých lidí na silnicích světa každý rok je zaměření pozornosti na bezpečnost silničního provozu globální výzvou vyžadující univerzální koordinaci a spolupráci.

V roce 2019 přišlo na silnicích EU o život 22 660 lidí, což představuje 3% snížení ve srovnání s rokem 2018. Z 32 zemí sledovaných programem ETSC Index bezpečnosti silničního provozu snížilo v roce 2019 o 16 úmrtí na silnicích. Nejlepších výsledků dosáhly státy Lucembursko s poklesem o 39%, Švédsko s 32%, Estonsko s 22% a Švýcarsko s 20%. Úmrtí na silnicích se zvýšila ve 12 zemích, zatímco stagnoval ve čtyřech.

I když došlo k pokroku za delší období, nestačí k dosažení cíle do roku 2020. Od roku 2010 dosáhly země EU celkového snížení počtu úmrtí na silnicích o 24%, což odpovídá průměrnému ročnímu snížení o 2,7%. V období 2010–2020 bylo ale zapotřebí meziročního snížení o 6,7%, což prozatím není možné dosáhnout pro splněné cíle do roku 2020.

K dosažení cíle by EU potřebovala snížit počet úmrtí na silnicích o 34,5% v letech 2019 až 2020. I když se očekává, že výluky uložené v celé Evropě kvůli viru Covid-19 mohou přinést pokles počtu úmrtí na silnicích pro rok 2020, zdá se nepravděpodobné, že by jejich počty poklesly dostatečně. Navíc 21 zemí připravilo nebo začalo připravovat národní strategie bezpečnosti silničního provozu na nadcházející desetiletí.

Úsilí jednotlivých zemí bude rozhodující pro provádění přístupu bezpečného systému v celé EU a pro dosažení cílů do roku 2030. Řada zemí již shromažďuje nebo plánuje zahájit sběr údajů pro nové klíčové ukazatele výkonnosti EU oznámené Evropskou komisí po dohodě s členskými státy. Musí však rychle pracovat na definování některých z těchto ukazatelů, které bude implementovat, jakož i stanovení minimálních požadavků na metodiky sběru dat a zavedení cílů výsledků.
15 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Kommentare


bottom of page