top of page
Vyhledat

Víte jak funguje CNG v nákladních automobilech?

Vozidla na stlačený zemní plyn pro těžký provoz (CNG) fungují podobně jako vozidla na benzínový pohon se spalovacími motory.


U zážehového systému funguje motor stejným způsobem jako zážehový motor. Zemní plyn je uložen ve více palivových nádržích nebo válcích, obvykle za kabinou vozidla. Palivový systém CNG přenáší vysokotlaký zemní plyn z palivové nádrže do sacího potrubí motoru nebo do spalovací komory. Tlak se poté sníží na úroveň slučitelnou se systémem vstřikování paliva motoru a palivo se zavede do sacího potrubí nebo spalovací komory, kde je smícháno se vzduchem. Směs paliva a vzduchu je pak stlačena a zapálena zapalovací svíčkou.


Klíčové body výbavy soustavy CNG vozidla

 • Baterie: Baterie poskytuje elektřinu pro spuštění motoru a napájení elektroniky / příslušenství vozidla.

 • Elektronický řídicí modul (ECM): ECM řídí směs paliva, časování zapalování a emisní systém; monitoruje provoz vozidla; chrání motor před zneužitím; a detekuje a řeší problémy.

 • Výfukový systém: Výfukový systém odvádí výfukové plyny z motoru ven přes výfuk. Třícestný katalyzátor je navržen tak, aby snížil emise z motoru ve výfukovém systému.

 • Plnicí palivo: Tryska z vysokotlakého dávkovače se připojuje k nádržce na vozidle, aby se naplnila nádrž.

 • Palivový filtr: Tento filtr zachycuje nečistoty a další částice, aby zabránil ucpání kritických součástí palivového systému, jako jsou vstřikovače paliva.

 • Systém vstřikování paliva: Tento systém zavádí palivo do spalovacích komor motoru pro zapalování.

 • Vedení paliva: Kovová trubka nebo ohebná hadice (nebo jejich kombinace) přenáší palivo z nádrže do systému vstřikování paliva motoru.

 • Palivová nádrž (stlačený zemní plyn): Uloží stlačený zemní plyn na palubě vozidla, dokud to motor nepotřebuje.


 • Vysokotlaký regulátor: Snižuje a reguluje tlak paliva vystupujícího z nádrže a snižuje jej na přijatelnou úroveň požadovanou systémem vstřikování paliva motoru.


Spalovací motor (zážehový) 

 • V této konfiguraci je palivo vstřikováno buď do sacího potrubí nebo do spalovací komory, kde je kombinováno se vzduchem a směs vzduchu a paliva je zapálena jiskrou ze zapalovací svíčky.

 • Manuální vypnutí: Umožňuje řidiči vozidla nebo mechanikovi manuálně vypnout přívod paliva.

 • Převodovka: Převodovka přenáší mechanickou energii z motoru a / nebo elektrického trakčního motoru k pohonu kol.


Nejdůležitější fází v celé palivové a výfukové soustavě je výsledek. Naučit kamionovou dopravu využít své síly v nejvyšší kvalitě, za co nejmenšího dopadu k životnímu prostředí a nejvyšší efektivity.


Související články143 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

Comments


bottom of page