top of page
Vyhledat

Výklad novelizace N561: Kdy musí řidič trávit pauzu ve svém obvyklém bydlišti

Důležitou změnou, kterou přinesla novelizace Nařízení (EU) 561/2006 (nyní nově pod označením Nařízení (EU) 2020/1054), je organizace práce dopravcem.


Co tedy tato změna přináčí pro Článek 8, odstaec 8a  - Nařízení 2020/1054? Do původního znění, se vkládá toto


1. Dopravce organizuje práci řidiče takovým způsobem, aby se řidič mohl v průběhu každých 4 po sobě následujících týdnů vrátit 

  • do provozovny zaměstnavatele (na základnu) kde jeho týdenní doba odpočinku začíná 

  • na základnu zaměstnavatele nebo do svého bydliště s cílem strávit tam nejméně jednu ze čtyř běžných týdenních dob odpočinku

  • týdenní dobu odpočinku delší než 45 hodin, kdy se čerpá náhrada za zkrácenou týdenní dobu odpočinku


2. Pokud však řidič čerpal dvě po sobě jdoucí zkrácené týdenní doby odpočinku v souladu s Nařízením 2020/1054 o zkrácených dobách odpočinku 

  • organizuje dopravce práci řidiče takovým způsobem, aby se řidič mohl vrátit před zahájením běžné týdenní doby odpočinku trvající déle než 45 hodin čerpané náhradou zpět "domů" = obvyklé místo svého bydliště


Dopravce dokumentuje plnění této povinnosti a uchovává dokumentaci tak, aby ji mohl předložit na žádost kontrolních orgánů.


Doporučujeme:

  • pokud trávíte 45 h pauzu na hotelu (motelu, penzionu atd.), nezapomeňte si ponechat kopii účtenky, případně si potvrdit vytisknutý lístek z tachografu na zadní stranu na hotelu (čestné prohlášení a podobně…), které si ponecháte u sebe v případě kontroly ze strany policie a kontrolních orgánů během vaší jízdy. 

  • Není to povinné, nikde se tato praktika nenařizuje, ale zaměstnavatel ponese odpovědnost v případě dopravní nehody a vám se ušetří ztráta času i při běžné kontrole kontrolory na cestě.


Chcete mít i v budoucnu přístup k informacem o regulacích v kvalitě, jakou jinde nenajdete? Staňte se našimi členy ještě dnes na www.d365.cz/clenstvi a podpoříte nás i ochráníte svoji peněženku před pokutami.


116 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Comentarios


bottom of page