top of page
Vyhledat

Výkon řidiče o převzetí nebo odevzdání vozidla, které není v místě provozovny

Co se stane, když se dostanete do stavu, že nejste v cíli cesty, na odpočívadle nebo jste ve voze a stejně neřídíte? Jak zaznamenat tuto činnost?


Rozebereme doby jízdy řidiče na místo, které není obvyklým místem převzetí nebo odevzdání vozidla v rámci působnosti nařízení (ES) č. 561/2006.

Řidič cestující na konkrétní místo, které není provozovnou zaměstnavatele a které mu zaměstnavatel určil k převzetí vozidla vybaveného tachografem za účelem jeho řízení, plní závazek vůči zaměstnavateli, a proto nedisponuje volně svým časem.

Řidič, který má určené konkrétní místo, kam musí cestovat k převzetí vozidla a není v místě provozovny zaměstnavatele či není místem jeho bydliště, nemůže během této cesty disponovat volně se svým časem.

  • Jeho cesta se tedy zaznamenává jako „pracovní pohotovost“ nebo „jiná práce“. V závislosti na vnitrostátních právních předpisech dotyčného státu, není přitom rozhodné, zda zaměstnavatel dal pokyn cesty nebo zda volba byla ponechána na řidič.

  • Pokud stráví řidič cestu k převzetí nebo opuštění vozidla řízením vozidla, které nespadá pod působnost N561/2006, (toto místo není bydlištěm řidiče ani provozovnou zaměstnavatele), se zaznamenává jako „jiná práce“.

Ve třech níže uvedených bodech, však lze čas strávený cestováním k vozidlu považovat za „odpočinek“ či „přestávku“.

  • když řidič doprovází vozidlo přepravované trajektem nebo vlakem - může vybrat odpočinek nebo přestávku, pokud má k dispozici lůžko nebo lehátko 

  • když řidič nedoprovází vozidlo, ale cestuje vlakem nebo trajektem na místo nebo z místa, kde si převezme nebo odevzdá vozidlo, pokud má na uvedeném trajektu nebo v uvedeném vlaku k dispozici lůžko nebo lehátko

  • když je vozidlo řízeno více než jedním řidičem a vozidlo řídí tedy druhý řidič, a on sám sedí vedle řidiče a není aktivně nápomocen řidiči při řízení vozidla - lze dobu 45 minut „pracovní pohotovosti“ považovat za „přestávku“

Neznamená to tedy, že by řidič nebyl při cestě k převzetí či odevzdání vozidla považován za vynětí z N561/2006. Tomuto řidiči, je počítán výkon řidiče od započetí dané cesty od výjezdu z bydliště či provozovny zaměstnavatele, dle skutečné povahy bodu výjezdu.


Kromě umění řídit, kromě dopravních předpisů, je znalost "jak funguje N561" základní kvalifikací každého řidiče. Myslíme si, že není na škodu zopakovat si, jak N561/2006 funguje. Jednotlivé evropské státy ruší výjimky ze zákazů jízd a různé jiné úlevy a situace se vrací před období Covid-19.


33 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page