top of page
Vyhledat

Víte co je "Kontrolbuch"?

V případě nákladních vozidel, je jisté, že v přiměřenosti většího množství nákladu se pojí jak větší zodpovědnost, tak nároky na kvalifikaci řidiče, která se střetává při neznalosti s mnohem vyššími sankcemi. Zvláštní předpis se však nepojí jen na řidiče vozidel nad 7,5 tuny, ale i na ty od 2,8 tun s řidičským průkazem skupiny „B“.

Pokud se tedy k přepravě zboží používají nákladní vozidla, musí mít řidiči v Německu knihu jízd „Kontrolbuch“ a nebo pro nákladní automobily tachograf od 3,5 tuny.

Co je to vlastně „kontrolbuch“?

Je to vlastně kniha jízd, sloužící jako deník řidičů vozidel, nazývaný mnoha řidiči také „Kontrolbuch“. V něm musí být uvedeny všechny doby řízení a odpočinku, které řidič vykonal, dokončil nebo nyní provádí. „Kontrolbuch“ pro řidiče nákladních vozidel je v souladu s odst. 6 německého nařízení pro řidiče (FPersV) a obsahuje podrobné informace k záznamu:

  • doby jízdy

  • ostatních pracovních hodin řidiče vozidla včetně pohotovostních časů a přestávky

  • denní a týdenní doby odpočinku

Kdy je „kontrolbuch“ povinný?

Německé nařízení pro řidiče (FPersV) specifikuje, kdy musí být předložen doklad záznamu jízdy. Nařízení se vztahuje na vozidla v nákladní dopravě s hmotností nad 2,8 až 3,5 tuny. „Kontrolbuch“ se tedy zaznamenává pro vozidla, jejich řidiči vlastní i pouze oprávnění k řízení vozidla skupiny B.

U vozidel s celkovou hmotností vyšší než 3,5 tuny se již záznam řidiče neprovádí písemně řidičem, nýbrž digitálně pomocí tachografu. Pokud je celková hmotnost vašeho vozidla menší než 2,8 tuny, není potřeba žádný záznam ani vést „kontrolbuch“.

Řidičův deník záznamu pracovní doby musí být vyplněn zcela, jinak hrozí pokuty a to nejen řidičům, ale i dopravci. Co se týká N561/2006 a N165/2006, je povinnost ve všech zemích EU vybavit vozidlo tachografem od 3,5 tuny jeho celkové hmotnosti včetně přívěsu, nebo návěsu, které je používané pro komerční účely.Cenník pokut za Kontrolbuch v Německu
Ceník pokut za Kontrolbuch

1 189 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V Texasu chystají chytrou dálnici, bude sama komunikovat s vozidly

Technologie pronikají doi všech částí našich životů a plíživě ovlivňují naše chování. Je tohle cesta jak předejít dopravním přestupkům? Inteligentní dálnice jsou poměrně novým přírůstkem do sady chytr

Comments


bottom of page